ΜΠΣ Θετικής Ψυχολογίας

ΜΠΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ


Μάθημα: Θετική Ψυχολογία: Θεωρία και Έρευνα

Σκοπός: Στόχος του μαθήματος είναι ο ορισμός του επιστημονικού πεδίου της Θετικής Ψυχολογίας με βάση τις ιστορικές της καταβολές, την πορεία του κλάδου και τις σημαντικές έννοιες που πραγματεύεται, αλλά και τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα και τις εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στον γενικό και σε ειδικούς πληθυσμούς.

Υπεύθυνος μαθήματος: Αναστάσιος Σταλίκας, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες: 

 • Η θεωρία της Διεύρυνσης και Δόμησης των θετικών συναισθημάτων
 • Ψυχολογική ροή, κινητοποίηση και θετική αντιμετώπιση της αντίστασης στην αλλαγή
 • Δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα: Το καλό μέσα μας και στους άλλους
 • Εκμαθημένη αισιοδοξία: το αντίδοτο στην κατάθλιψη
 • Νόημα ζωής
 • Ψυχική ανθεκτικότητα
 • Φυσιολογία της Ευτυχίας
 • Απολαμβάνειν
 • Θετική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία. Εφαρμογές στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Αυτοσυμπόνια: Θεωρία και Έρευνα
 • Θετική Εκπαίδευση: Η Θετική Ψυχολογία στον Εκπαιδευτικό Χώρο
 • Ευεξία κι ευτυχία: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις

Μάθημα: Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογές

Σκοπός: Το μάθημα πραγματεύεται τις πρακτικές εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας. Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές/τριες εφόδια για τεκμηριωμένη έρευνα και παρέμβαση στο πεδίο της θετικής ψυχολογίας.

Υπεύθυνος μαθήματος: Βασιλική Γιωτσίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας 

Ενδεικτικές θεματικές

 • Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία Ι και ΙΙ
 • Η θεωρία της Διεύρυνσης και Δόμησης των θετικών συναισθημάτων – Εφαρμογές
 • Ψυχολογική ροή, κινητοποίηση και θετική αντιμετώπιση της αντίστασης στην αλλαγή: Εφαρμογές
 • Δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα: Εφαρμογές, ασκήσεις και παρεμβάσεις
 • Πεποιθήσεις και στρες: Εφαρμογή παρέμβασης για την αναθεώρηση της πεποίθησης για το στρες 
 • Θετικές παρεμβάσεις για την ανεύρεση και ανάπτυξη του νοήματος στη ζωή
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας
 • Παρεμβάσεις Θετικής Ψυχολογίας για την κατάθλιψη και το άγχος
 • Απολαμβάνειν: Εφαρμογές
 • Θετική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία. Εφαρμογές στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Αυτοσυμπόνια: Εφαρμογές
 • Θετική Εκπαίδευση (Η Θετική Ψυχολογία στον Εκπαιδευτικό Χώρο): Εφαρμογές
 • Ευεξία κι ευτυχία: Εφαρμογές

Μάθημα: Σεμινάριο ΙΙ: Βιωματικό Εργαστήριο Εφαρμογής της Θετικής Ψυχολογίας

Σκοπός: Ερευνητές και εκπρόσωποι φορέων, με συνεισφορά στην κοινότητα, παρουσιάζουν  επιλεγμένες παρεμβάσεις και εφαρμογές, σε ποικίλα πεδία διαπροσωπικού και κοινοτικού χαρακτήρα σχετικά με τον κλάδο της θετικής ψυχολογίας. Η παρουσίαση των παρεμβάσεων περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά στους στόχους, τις μεθόδους, τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση των εφαρμοσμένων προγραμμάτων θετικής ψυχολογίας στο πεδίο, καθώς και βιωματικές ασκήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν ενεργά οι φοιτητές/φοιτήτριες.

Στόχος είναι η εμπέδωση των θεωρητικών αρχών και των ερευνητικών μεθοδολογιών της θετικής ψυχολογίας στην πράξη, μέσω του κριτικού αναστοχασμού και της προσωπικής βιωματικής συμμετοχής των φοιτητών. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να γνωρίζουν μία πληθώρα από διαφορετικές εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας σε ένα εύρος πεδίων στην κοινότητα και σε επιμέρους φορείς, ενώ παράλληλα θα έχουν αναπτύξει μια σειρά από δεξιότητες και τεχνικές θετικής ψυχολογίας τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη. Το μάθημα αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη της δυνατότητας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης παρεμβάσεων στο πεδίο, τόσο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των φοιτητών σε εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας στο πεδίο και την κοινότητα, όσο και στο πλαίσιο της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.   

Υπεύθυνος Μαθήματος: Βασιλική Γιωτσίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας

Ενδεικτικές Θεματικές 

 • Εισαγωγή στο μάθημα - «Η Θετικότητα υπάρχει μέσα μας, απλά χρειάζεται υπενθύμιση» - Συνδέσεις Εμψύχωσης
 • Το δεύτερο κύμα της Θετικής Ψυχολογίας
 • Κλινικές εφαρμογές της ψυχοεκπαίδευσης στη χρόνια σωματική νόσο υπό το πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας: Η περίπτωση της Μονάδας Πόνου του ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ"
 • Εισαγωγή στο Solution-Focused Coaching Model - Σύνδεση με τη Θετική Ψυχολογία  
 • Βασικά στάδια εφαρμογής του Solution-Focused Coaching Model
 •  Βιωματικό Εργαστήρι «Εργαλεία Θετικότητας και πώς να τα χρησιμοποιήσετε (!)»
 • Εφαρμογή των βασικών εννοιών της Θετικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
 • Χτίζοντας μια θετική οργανωσιακή κουλτούρα: Πρακτικές εφαρμογές Θετικής Ψυχολογίας στους οργανισμούς
 •  Δουλεύοντας καταξιωτικά με ομάδες και κοινότητες
 • Πολυτροπικές προσεγγίσεις και ομαδικές παρεμβάσεις: Η δημιουργία ως σύνδεση
 • Κοινωνικά δίκτυα και ενδοατομική συναισθηματική διαχείριση: Μηχανισμοί ανάδρασης ως προγνωστικοί παράγοντες στην εμφάνιση καταθλιπτικής διαταραχής
 • Προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στα σχολεία 
 • Εφαρμογές Θετικής Ψυχολογίας στον χώρο εργασίας

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΠΣ Θετικής Ψυχολογίας ΕΔΩ.

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr