ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 19 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2022,

δια ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία στεγάζεται στο 2ο όροφο του Παλιού Κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-13.00

 ή ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου/ή και ταχυμεταφοράς 31/10/2022) στη Διεύθυνση : Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671.

 


ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 18 Φεβρουαρίου έως και 15 Μαρτίου 2022,

  1. δια ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία στεγάζεται στο 2ο όροφο του Παλιού Κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-13.00

                                              ή

  1. ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου/ή και ταχυμεταφοράς 15/03/2022) στη Διεύθυνση : Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671.
  2. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ email της Γραμματείας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με την αριθ.πρωτ.983/1-2-2022 προ-ανακοίνωση το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), ενημερώνει ότι αναμένεται να προκηρυχθούν 500 υποτροφίες, μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα.  

Η χορήγηση υποτροφιών απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2019. 

Οι πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους επτά (7) επιστημονικούς κλάδους: 1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. Γεωργικές Επιστήμες, 4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 6. Κοινωνικές Επιστήμες και 7. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1.    Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). 

2.    Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-05-2017 και έως 30-06-2019 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. 

3.    Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα. 

4.    Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν άλλη υποτροφία που έχουν λάβει οποτεδήποτε από το ΙΚΥ. 

5.    Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία. 

6.    Το σύνολο του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος του υποψηφίου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000). Ο έλεγχος του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί μέσω διαλειτουργικότητας με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3812-1-02-02-2022-pro-anakoinosi-programmatos-xorigisis-ypotrofion-iky-se-ypopsifious-didaktores-aei-tis-elladas 


Παρουσιάσεις των υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος Ψυχολογίας

4, 11, 18, & 25 Ιουνίου στις 18:00 MSTeams: Συνδεθείτε εδώ.

Οι Υποψήφιες/οι διδάκτορες του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου παρουσιάζουν την εξέλιξη του πρώτου έτος των διδακτορικών τους διατριβών. Οι ομιλίες θα έχουν συνολική διάρκεια 20 λεπτών με 5 λεπτά ερωτήσεων.

Η παρακολούθηση είναι ανοιχτή σε όλες/ους.

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων έχει ως εξής:

4 Ιουνίου 2021 - Συντονισμός παρουσιάσεων: Κωνσταντίνος Χρήστος Δαουλτζής

Ώρα παρουσίασης

Όνομα Επώνυμο ΥΔ

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Επιβλέπων/Επιβλέπουσα Διδακτορικής Διατριβής

18:10-18:30

Αθηνά Καραλή

Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά και στους έφηβους στην εποχή της κρίσης

Αλεξάνδρα Κορωναίου

18:30-18:50

Ηλίας Σιδέρης

Το «σήμα» της Ολυμπίας: Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και στρατηγικές ανάπτυξης μιας «ιόγενους» ιδέας στο διαδίκτυο

ΚωνσταντίνοςΚοσκινάς

18:50-19:10

ΑικατερίνηΠούλου

Εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του απαρτιωτικού Προγράμματος Ι.Ρ.Τ. (IntegratedPsychologicalTherapy) σε χρόνιους μέσης ηλικίας ενδονοσοκομειακούς ασθενείς με Σχιζοφρένεια

ΦώτιοςΑναγνωστόπουλος

11 Ιουνίου 2021 - Συντονισμός παρουσιάσεων: Κωνσταντίνος Καραμπάς

Ώρα παρουσίασης

Όνομα Επώνυμο ΥΔ

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Επιβλέπων/Επιβλέπουσα Διδακτορικής Διατριβής

18:10-18:30

Μάρκος Μόσχος

Διαπροσωπικά χαρακτηριστικά του ύφους σύναψης δεσμού ενηλίκων και της Αλεξιθυμίας: Η σχέση τους με το αίσθημα μοναξιάς και τη σχεσιακή ικανοποίηση σε ζευγάρια

ΠαναγιώτηςΚορδούτης

18:30-18:50

Ιωάννης Μπλάγας

Η ψυχοκοινωνική προσέγγιση της διαπολιτισμικής ετερότητας  των κληρωτών οπλιτών στο πλαίσιο του διοικητικού χειρισμού τους εντός του στρατεύματος για επίτευξη μέγιστης επιχειρησιακής αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού

ΠαναγιώτηςΚορδούτης

18:50-19:10

Νίνα Γιαλλούση

Στάσεις απέναντι στην περιεκτική των τρανς+ ατόμων γλωσσική  αλλαγή

ΠαναγιώτηςΚορδούτης

19:10-19:30

Αντώνης Δημάκης

Θεωρίες συνωμοσίας και κοινωνική τάξη πραγμάτων στην Ελλάδα της κρίσης. Μια κοινωνιοψυχολογική μελέτη των θεωριών συνωμοσίας ως κοινωνικών αναπαραστάσεων και η σχέση τους με την κοινωνική τάξη πραγμάτων, την κατασκευή της κοινωνικής ταυτότητας και τη συλλογική δράση

Ξένια Χρυσοχόου

19:30-19:50

ΙωάννηςΝτότσικας

Εθνική ταυτότητα και κοινωνικές αναπαραστάσεις στην Ελλάδα: Μνήμη, ιστορία, αφηγήσεις

Ξένια Χρυσοχόου

18 Ιουνίου 2021 - Συντονισμός παρουσιάσεων: Στέφανος Διάκος

Ώρα παρουσίασης

Όνομα Επώνυμο ΥΔ

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Επιβλέπων/Επιβλέπουσα Διδακτορικής Διατριβής

18:10-18:30

Βασιλική Καραδημα

Time estimation of animate and inanimate movement: The role of intensity, intention, and experience

Αργυρώ Βατάκη

18:30-18:50

ΕλένηΙωάννα Λεβαντίνου

The effect of the timing of speech and gesture on memory for second language speakers

Αργυρώ Βατάκη

18:50-19:10

Λυδία Λιάπη

Πολυαισθητηριακή αντίληψη στη διαταραχή αυτιστικού φάσματος: Μία αναπτυξιακή προσέγγιση

Αργυρώ Βατάκη

19:10-19:30

Αικατερίνη Παπαγιαννάκη

 Εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε πολυπολιτισμικές τάξεις: O ρόλος των εικονικών χειρονομιών

Αργυρώ Βατάκη

25 Ιουνίου - Συντονισμός παρουσιάσεων: Βαλεντίνη Γρηγοριάδου

Ώρα παρουσίασης

Όνομα Επώνυμο ΥΔ

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Επιβλέπων/Επιβλέπουσα Διδακτορικής Διατριβής

18:10-18:30

Ευαγγελία ΛίληΠέππου

Ακούσια νοσηλεία στην Ελλάδα: Ο ρόλος κοινωνικών, κλινικών και συστημικών παραγόντων

ΣτέλιοςΣτυλιανίδης

18:30-18:50

ΑλέξανδροςΤσιώκος

Ασυνείδητος αποτρεπτικός αυτοέλεγχος ως μηχανισμός ψυχοπαθολογίας

ΡόμπερτΜέλλον

18:50-19:10

ΚωνσταντίνοςΜελάς

Άρνηση και αποδοχή διαβίωσης στην έξυπνη πόλη

ΚωνσταντίνοςΚοσκινάς

 


Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 06-05-2020 λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση του χρόνου διαγραφής των υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, και υποχρεούνταν στην ολοκλήρωσή της εντός διετίας από τη δημοσίευση του Κανονισμού, μέχρι τις 31/12/2020. 

Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης της 9ης/10/2019, εγκρίθηκε το Πρότυπο της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου των υποψηφίων Διδακτόρων (Δείτε σε Έντυπα). 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την διαμόρφωση ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης και την ανάπτυξη των εφαρμογών στο πεδίο της Ψυχολογίας. Στόχος είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος Ψυχολογίας να παράγουν πρωτότυπη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς/αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα, ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν μια ανεξάρτητη και πρωτότυπη ερευνητική δραστηριότητα.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντος τους οι ΥΔ είναι δυνατόν να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική τους εμπειρία, συνδράμοντας περιστασιακά σε επικουρική διδασκαλία και συστηματικά σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση του Προγράμματος Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017), καθώς και από τις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, όπως αυτός καταρτίστηκε µε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (31/01/2018), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι διατάξεις του κανονισμού εκπόνησης διδακτορικής διατριβής εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διδακτορικές σπουδές και ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η γλώσσα συγγραφής και υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής είναι η Ελληνική. Είναι δυνατή η συγγραφή και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής σε άλλη γλώσσα. 

Η διδακτορική διατριβή ακολουθεί τη δομή και τη μορφολογία που περιγράφεται αναλυτικά στην τελευταία έκδοση του οδηγού συγγραφής της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (American Psychology Association) 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες, που επιθυμούν να αποκτήσουν ηλεκτρονικό  λογαριασμό για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες , να στείλουν στο  phduregister@panteion.gr τα κάτωθι στοιχεία:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο

Ημερομηνία γέννησης

ΑΜΚΑ

Κινητό τηλέφωνο

Email


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ