Ιδρύεται το 1989, λειτουργεί με υποψήφιους διδάκτορες το 1991 και δέχεται προπτυχιακούς φοιτητές, με εισαγωγικές εξετάσεις, από το 1992. Έκτοτε το Τμήμα Ψυχολογίας διανύει μια σταθερή ανοδική πορεία εξέλιξης, γίνεται διοικητικά αυτόνομο το 1995 και σήμερα το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του ανέρχεται σε 20 μέλη.

Μέχρι σήμερα το Τμήμα αποτελεί την πρώτη επιλογή του 95% (κατά μέσο όρο) των εισαχθέντων σε αυτό φοιτητών.

Επιπλέον, από την αρχή της λειτουργίας του Τμήματος και συστηματικά κάθε χρόνο, οι φοιτητές μας συγκεντρώνουν από τις υψηλότερες βάσεις μεταξύ των υποψηφίων που διαγωνίζονται για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης στους διδάσκοντες του Τμήματος Ψυχολογίας, αλλά και στους ίδιους τους φοιτητές, αν κρίνει κάποιος από το πολύ υψηλό ποσοστό συστηματικής παρακολούθησης αλλά και υψηλής επίδοσης σε όλα τα μαθήματα, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.