Ερευνητικές Δραστηριότητες - Research

Research activities of the Department of Psychology

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου διαρθρώνεται στους εξής τομείς με βάση το ΦΕΚ 1510/τ.Β'/03-11-2005 που καθορίζει το γνωστικό τους αντικείμενο. Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό έργο του Τμήματος υπάρχουν στα βιογραφικά των Μελών ΔΕΠ. Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων των τομέων, δραστηριοποιούνται εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα.


 


 


  

  • Εργαστήρια               

         Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας, Κοινοτικής Ψυχιατρικής

         και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (ΦΕΚ B’ 2771/29.06.2021)


         Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (ΦΕΚ Β’ 4921/5.11.2018)


         Εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας (ΦΕΚ Β’ 4921/5.11.2018)

         Positive Psychology Lab


         Εργαστήριο Κοινωνικής & Πολιτικής Ψυχολογίας (ΦΕΚ Β’ 4921/5.11.2018)


         Εργαστήριο Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας (ΦΕΚ Ίδρυσης Α’25/12.2.2001 -

         ΦΕΚ Μετονομασίας Β’ 4921/5.11.2018)


         Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς

         (ΦΕΚ Β’723/28.4.2015)


         Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας και Εκπαίδευσης

         (ΦΕΚ Β’ 2182/2.10.2009)


 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr