Ερευνητικές Δραστηριότητες - Research

Research activities of the Department of Psychology

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου διαρθρώνεται στους εξής τομείς με βάση το ΦΕΚ 1510/τ.Β'/03-11-2005 που καθορίζει το γνωστικό τους αντικείμενο. Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό έργο του Τμήματος υπάρχουν στα βιογραφικά των Μελών ΔΕΠ. Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων των τομέων, δραστηριοποιούνται εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα.

 

Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας

Ο Τομέας Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Πειραματική Ψυχολογία, Ψυχογλωσσολογία, Γνωσιακή Νευροεπιστήμη, Στατιστική, Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές.

Μέλη ΔΕΠ:

 • Καθηγήτρια Σταυρούλα Σαμαρτζή
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σμαράγδα Καζή 

 

Κλινικής Ψυχολογίας

Ο Τομέας Κλινικής Ψυχολογίας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Υγείας, Επιστημολογία, Κλινική και Κοινωνική Ψυχιατρική, Κλινική Νευροψυχολογία, Γεροντολογία, Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές. 

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής Φώτιος Αναγνωστόπουλος 

Μέλη ΔΕΠ:

 • Καθηγητής Γεώργιος Αλεξιάς
 • Καθηγητής Ρόμπερτ Μέλλον  
 • Καθηγητής Αναστάσιος Σταλίκας 
 • Καθηγητής Στυλιανός Στυλιανίδης 

Στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα εμπίπτουν τα:

Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Κοινωνικού Αποκλεισμού, Διευθύντρια: Καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίκογλου

Εργαστήριο Κλινικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, Διευθύντρια: Καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίκογλου

Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, Διευθυντής: Καθηγητής Ρόμπερτ Μέλλον

 

Κοινωνικής Ψυχολογίας

Ο Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Κοινωνική Ψυχολογία, Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Πολιτική Ψυχολογία, Δικαστική Ψυχολογία, Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές. 

Διευθυντής Τομέα: Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Χαντζή 

Μέλη ΔΕΠ:

 • Καθηγητής Ιωάννης Κατερέλος 
 • Καθηγητής Παναγιώτης Κορδούτης 
 • Καθηγήτρια Σουλτάνα Μαντόγλου 
 • Καθηγητής Στάμος Παπαστάμου 
 • Καθηγήτρια Ξένια Χρυσοχόου
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Γεράσιμος Προδρομίτης

Στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα εμπίπτουν τα:

 • Κέντρο Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ερευνών Κοινής Γνώμης, Διευθυντής: Καθηγητής Στάμος Παπαστάμου
 • Εργαστήριο Κοινωνικής και Πειραματικής Ψυχολογίας, Διευθυντής: Καθηγητής Στάμος Παπαστάμου

 

Κοινωνικής Θεωρίας και Έρευνας

Ο Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Έρευνας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Κοινωνιολογία, Εγκληματολογία, Ιστορία του Δικαίου, ΜΜΕ και Νέες Τεχνολογίες, Κοινωνικές επιστήμες και Τεχνολογία, Ιστορική Ανθρωπολογία, Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές. 

Μέλη ΔΕΠ:

 • Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Κορωναίου
 • Καθηγητής Κωνσταντίνος Κοσκινάς

Στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα εμπίπτουν τα:

 • Κέντρο Ψυχο-κοινωνικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων, 
  Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κοσκινάς
 • Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας και Διαδικτυακής Έρευνας και Εκπαίδευσης,
  Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κοσκινάς

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr