Προπτυχικές Σπουδές


Μάθημα: Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία

Σκοπός: Ο Κλάδος της Θετικής Ψυχολογίας αποτελεί έναν από τους νεότερους και διαρκώς αυξανόμενο κλάδο της επιστήμης της Ψυχολογίας. Η Θετική Ψυχολογία επικεντρώνεται στη μελέτη, της φύσης, ανάπτυξης και ρόλου των συναισθημάτων, γνωσιών και συμπεριφορών που συνδέονται με αυξημένη ικανοποίηση από την ζωή και λειτουργική σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον.

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές θεωρίες, μοντέλα και έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας και να παρουσιάσει τα σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα και γνώση σε αυτό το γνωστικό πεδίο.

Υπεύθυνος μαθήματος: Αναστάσιος Σταλίκας, Καθηγητής

Ενδεικτικές θεματικές 

  • Ιστορική αναδρομή
  • Αρχές και αξιώματα
  • Θεωρίες και μοντέλα
  • Θετικά χαρακτηριστικά
  • Θετικά Συναισθήματα
  • Ψυχολογική ανθεκτικότητα
  • Νόημα ζωής – νοηματοδότηση
  • Ενδιαφέρον – περιέργεια
  • Υποκειμενική ευτυχία – ευ ζην – ικανοποίηση από την ζωή
  • Αυτοπραγμάτωση

Μάθημα: Εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας

Σκοπός: Αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση με τις βασικές αρχές, τις μεθόδους, όσο και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και των εφαρμογών της Θετικής Ψυχολογίας. Επικεντρώνεται στα νεότερα ευρήματα σχετικών ερευνών του κλάδου, σε παρεμβάσεις και εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα.

Η διδασκαλία του έχει στόχο την εμβάθυνση και την πληρέστερη κατανόηση εννοιών που συνδέονται με τη Θετική Ψυχολογία όσο και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων που έχουν οι πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων της. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις επιδιώκει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών. Παρουσιάζονται εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες που εκπονήθηκαν μέχρι σήμερα, όπως και τα κύρια ευρήματά τους. Δίνεται έμφαση σε τεχνικές προαγωγής των θετικών συναισθημάτων, των θετικών σχέσεων, όσο και των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα.

Υπεύθυνοι μαθήματος: Αναστάσιος Σταλίκας, Καθηγητής, Δημήτριος Θεοδοσάκης, Ε.ΔΙ.Π.

Ενδεικτικές Θεματικές

Αναλύονται οι θεωρητικές έννοιες της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, της Αυτό-συμπόνιας, της Ευγνωμοσύνης, του Απολαμβάνειν και της Ενσυνειδητότητας. Στο πεδίο θετικών παρεμβάσεων περιλαμβάνονται επιμέρους τομείς όπως η σωματική και ψυχική Υγεία, η οικογενειακή ζωή, η κοινότητα, η εργασία, και η ψυχοθεραπεία. Αφιερώνεται ειδική ενότητα στο θεσμό της εκπαίδευσης και στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων σε διάφορες βαθμίδες της.

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr