Σεμινάρια-Επιμορφώσεις

Σεμινάρια-Επιμορφώσεις

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Θετική Ψυχολογία» στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν την θετική ψυχολογία. Ο στόχος του Εκπαιδευτικού είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο.

Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν οι ίδιοι στον εαυτό τους τις πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας και, με την κατάλληλη καθοδήγηση, να βρουν τρόπους να τη χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά θετικά συναισθήματα και θετικές εμπειρίες, και να αναγνωρίζουν και να αναπτύσσουν το δυναμικό των ίδιων και όσων είναι γύρω τους. Δείτε εδώ.

 

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση» στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου. Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο.

Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν τις πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας και με την κατάλληλη καθοδήγηση, να βρουν τρόπους να τη χρησιμοποιήσουν δημιουργικά και αποτελεσματικά σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά τις βασικές αρχές και τις μεθοδολογίες. (δείτε εδώ)  

 

Δίπλωμα στη Θετική Ψυχολογία από την ΕΕΘΕΨΥ. Το δίπλωμα στη Θετική Ψυχολογία χωρίζεται σε Α (δείτε εδώ ) και Β κύκλο (δείτε εδώ) και διεξάγεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (δείτε εδώ). Ο στόχος του Εκπαιδευτικού είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν οι ίδιοι στον εαυτό τους τις πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας και, με την κατάλληλη καθοδήγηση, να βρουν τρόπους να τη χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά θετικά συναισθήματα και θετικές εμπειρίες, και να αναγνωρίζουν και να αναπτύσσουν το δυναμικό των ίδιων και όσων είναι γύρω τους. Στο Β κύκλο του προγράμματος σκοπός είναι η εμβάθυνση σε ενότητες που διδάχθηκαν στον πρώτο κύκλο, η εστίαση στην πρακτική εφαρμογή συγκεκριμένων εννοιών αλλά και η γνωριμία με νέα πεδία της Θετικής Ψυχολογίας.

 

Diploma in Positive Integrative Coaching από την ΕΕΘΕΨΥ σε συνεργασία με UGrow- Coaching Services. Σκοπός του διπλώματος αυτού είναι να προσφέρει μια διευρυμένη και αποτελεσματική προσέγγιση στην εκπαίδευση Coaching, συνδυάζοντας τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας και του Coaching. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε θεωρητικά μοντέλα, παρεμβάσεις και τεχνικές και αποκτούν εμπειρία μέσα από πολλές ώρες εξάσκησης εντός και εκτός του προγράμματος, ώστε μετά το πέρας της εκπαίδευσης να αισθάνονται επαρκείς στην άσκηση και  ενσωμάτωση της νέας γνώσης στην υπάρχουσα επαγγελματική τους ταυτότητα. Διδασκαλία, αναστοχασμός, πρακτικές μέθοδοι, βιωματικές ασκήσεις και εξάσκηση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.

Οι Αρχές της Θετικής Ψυχολογίας συνδέονται δημιουργικά  με τις αρχές και τα μοντέλα του επαγγελματικού coaching, του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και της Θετικής Οργανωσιακής Κουλτούρας, σε τρεις βασικούς πυλώνες (The Coaching Essentials, Understanding Well-being in personal and professional context, Practicing Coaching Intervention). 

(δείτε εδώ)

 

 

Workshop «Your values:  How to use them every day to create a more meaningful life» με συντονίστρια της Δρ. Marilyn Fitzpatrick (McGill University, τμήμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας). Στόχος του εργαστηρίου είναι η αναγνώριση των αξιών του ατόμου και η ενσωμάτωση στην καθημερινή ζωή προκειμένου να ζει το άτομο μια ζωή με νόημα. Αυτό το εργαστήρι αφορά τις αξίες και το ρόλο τους στη δημιουργία μίας ζωής, όπου ο  κάθε άνθρωπος θα είναι περήφανος. Έχει διοργανωθεί γύρω από την προσωπική εξερεύνηση των τρόπων με τους οποίους μπορεί κάποιος να ζει σε αρμονία με τις αξίες του.

Οι εισηγήσεις είναι οργανωμένες ώστε να βοηθήσουν το συμμετέχοντα να προσδιορίσει τις βασικές του αξίες, να φανταστεί τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στη ζωή και να χρησιμοποιήσει τις αξίες για να δημιουργήσει αυτόν τον αντίκτυπο. Κάθε συνεδρία δίνει ευκαιρίες να απαντηθούν σημαντικές προσωπικές ερωτήσεις, να κατανοηθεί η τρέχουσα έρευνα και θεωρία που σχετίζεται με αυτές τις ερωτήσεις και να δοκιμάσει ο συμμετέχων στρατηγικές για να εφαρμόσει αυτό που μαθαίνει. Μέχρι το τέλος του εργαστηρίου, κατακτώνται σημαντικές γνώσεις και στρατηγικές για τη χρήση αξιών για τη βελτίωση της ευεξίας, την ανάπτυξη μιας προσωπικής κληρονομιάς και τη διαφορά σε άλλους.

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr