ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Στην Ελλάδα, η μελέτη και  εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας έχει αρχίσει να ανθίζει τα τελευταία χρόνια με πρωτοπόρο το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Από το 1998 είχε συσταθεί στο Τμήμα μία ερευνητική ομάδα Θετικών Συναισθημάτων, αποτελούμενη κυρίως από διδακτορικούς, μεταπτυχιακούς, και προπτυχιακούς φοιτητές  που μοιράζονταν το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο της Θετικής Ψυχολογίας και των θετικών συναισθημάτων, καθώς και την επιθυμία  να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Μερικά χρόνια αργότερα, το 2010, ιδρύθηκε από μέλη της ομάδας αυτής, η Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας με σκοπό την συμβολή στη γνώση, την έρευνα, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση και γενικότερα την επιστημονική συνεισφορά της Θετικής Ψυχολογίας στη Ελλάδα, αλλά και τη διεθνή κοινότητα.


Το 2018 ιδρύθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ψυχολογία» στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και  Πολιτικών Επιστημών, το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ψυχολογία» με τρεις Ειδικεύσεις, μία εκ των οποίων είναι η Θετική Ψυχολογία (Positive Psychology) .


Το 2018 ιδρύθηκε, επιπλέον, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών το Εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας  με στόχο την κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο της Θετικής Ψυχολογίας και τις εφαρμογές της, οι οποίες προάγουν την ευζωία, ευημερία και ανάπτυξη των ατόμων, των ομάδων και των οργανισμών.


Ακόμη, το  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου διεξάγει το πρόγραμμα "Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης Θετικής Ψυχολογίας", το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές ή επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, καθώς και επαγγελματίες από τον χώρο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, εξειδίκευση και κατάρτιση σε θέματα της Θετικής Ψυχολογίας.

 

 


 ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ


 

Η Θετική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος ασχολείται με την μελέτη και προαγωγή της ευημερίας, της ευζωίας και της ανάπτυξης των ανθρώπων και εστιάζει στις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους. Μελετά θετικές διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης όπως την ευημερία, την ποιότητα και το νόημα ζωής, την ψυχική ανθεκτικότητα, τα θετικά συναισθήματα, τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα, την αισιοδοξία, το απολαμβάνειν, την ανάπτυξη κλίσεων και ταλέντων, την ψυχολογική ροή και άλλες μεταβλητές.


Για δεκαετίες η επιστήμη της Ψυχολογίας είχε επικεντρωθεί στη μελέτη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της ψυχικής νόσου και είχε, στην κοινή αντίληψη, ταυτιστεί με την ασθένεια, τον εντοπισμό των αδυναμιών των ανθρώπων και την μελέτη και θεραπεία της ψυχοπαθολογίας.

Η Θετική Ψυχολογία είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της Ψυχολογίας που έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα «τι πάει καλά με εμένα;». Βασική παραδοχή της Θετικής Ψυχολογίας είναι ότι η απουσία της ψυχοπαθολογίας ή της δυστυχίας δεν ταυτίζεται με συναισθηματική ευζωία ή την ευτυχία. Η θεραπεία της ψυχοπαθολογίας οδηγεί τον άνθρωπο στο σημείο μηδέν, από το οποίο μπορεί με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και προσπάθειες να φτάσει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων του, τη βίωση της ευημερίας και μιας ζωής με νόημα.  Η Θετική Ψυχολογία δεν κλείνει, ωστόσο, τα μάτια μπροστά στην ψυχοπαθολογία και τις αρνητικές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. Αντιθέτως, μελετά τους τρόπους με τους οποίους θετικές και αρνητικές πλευρές της μπορούν να οδηγήσουν σε ευεργετικές για τον άνθρωπο συνέπειες.


Η Θετική Ψυχολογία αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας. Παρεμβάσεις Θετικής Ψυχολογίας εφαρμόζονται με επιτυχία σε ποικίλους τομείς, όπως την Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία, τη Συμβουλευτική, την Εκπαίδευση, τη Δημόσια Πολιτική, τους Οργανισμούς και τον Αθλητισμό.

 


ΜΠΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ


 

Το ΜΠΣ «Ψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τρεις ειδικεύσεις. Μία από αυτές είναι η Ειδίκευση της Θετικής Ψυχολογίας.

Σκοπός της ειδίκευσης είναι η πλήρης θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα της Θετικής Ψυχολογίας.

Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις έννοιες , αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας. Εκτός από τη θεωρητική τους κατάρτιση, εκπαιδεύονται και στις μεθοδολογικές αρχές και κατευθύνσεις που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και εφαρμογών Θετικής Ψυχολογίας σε διάφορους τομείς, όπως η Κλινική Ψυχολογία, η Συμβουλευτική, η Εκπαίδευση, ο Αθλητισμός, η Δημόσια Πολιτική και οι Οργανισμοί.

Στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές γνωρίζουν τη Θετική Ψυχολογία με περισσότερο βιωματικό τρόπο, ενώ εμπλέκονται ενεργά σε εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα. Η γνώση γίνεται βίωμα. Παράλληλα εκκινεί και η διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ολοκληρώνεται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, κατά το οποίο οι φοιτητές εμπλέκονται επίσης σε εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα, αποκομίζοντας σχετική εργασιακή και ερευνητική εμπειρία.

 Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οι απόφοιτοι της ειδίκευσης διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να δραστηριοποιηθούν ενεργά, τόσο ερευνητικά όσο και στο πεδίο, εφαρμόζοντας παρεμβάσεις και πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας σε ποικίλους τομείς και πλαίσια.

Επιλέξτε εδώ για δείτε το ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr