ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

                                                                       

   

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Το εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας, συντομογραφικά «Ε.Θ.Ψ.» , του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του έτους 2018.

Καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας στο γνωστικό αντικείμενο της Θετικής Ψυχολογίας και τις ποικίλες εφαρμογές της στην Κλινική Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική, την Εκπαίδευση, τη Δημόσια Πολιτική, τον Αθλητισμό και τους Οργανισμούς.

Μεταξύ άλλων, το Ε.Θ.Ψ. εστιάζει σε αντικείμενα, όπως η στάθμιση και προσαρμογή εργαλείων μέτρησης, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε τομείς όπως αυτούς της ψυχικής και σωματικής υγείας, η ενημέρωση και εκπαίδευση, ο σχεδιασμός και εφαρμογή παρεμβάσεων.

Ο Σκοπός του Ε.Θ.Ψ συνοψίζεται ως εξής:

Α. Σχεδιασμός και εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων, παρεμβάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών. 

Β. Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και κύκλων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, πρακτικής άσκησης και κατάρτισης, που απευθύνονται είτε σε ακαδημαϊκό ή ειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό είτε σε ευρύ κοινό. 

Γ. Πραγματοποίηση εκδόσεων, όπως άρθρων, βιβλίων, εγχειριδίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

Δ. Σχεδιασμός και κατασκευή λογισμικού και ηλεκτρονικών εφαρμογών. 

Ε. Συνεργασία με άτομα και εκπαιδευτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, όπως και με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος για την προαγωγή των στόχων του εργαστηρίου. 

ΣΤ. Κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος σε θέματα, που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου μέσω και σχεδιασμού σεμιναρίων, κύκλων μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων. 

Ζ. Υποδοχή και συνεργασία με μεταδιδακτορικούς ερευνητές και άλλους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με ειδήμονες από τον επαγγελματικό χώρο για θέματα, που απασχολούν το Εργαστήριο. 

Η. Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.

      Μέλη του Ε.Θ.Ψ.

Το Εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ψυχολογίας, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και από Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες του οικείου Πανεπιστημίου. Επίσης, δύνανται να συμμετέχουν ως επισκέπτες μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές, Επαγγελματίες Ειδήμονες και κάθε άλλη κατηγορία επιστημονικού δυναμικού, που προβλέπει ο νόμος, είτε προέρχονται από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. 

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr