29/12/22

Δηλώσεις μαθημάτων για φοιτητές/τριες στο  Ζ' εξάμηνο σπουδών 

Οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2022 - 2023 για φοιτητές/τριες στο Ζ' εξάμηνο σπουδών, θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από 

 29-12-22 ως και 10-01-2023 (ώρα 23:50). 

μέσω του υπερσυνδέσμου https://sis.panteion.gr/unistudent με τους κωδικούς uregister.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: 

https://sis.panteion.gr/edu/doc9n/uniStu/uni-portal-stu/index_el.html 

Η επιλογή μενού "Δήλωση Μαθημάτων Τρέχοντος Εξαμήνου (Φοιτητές)" περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο στις οδηγίες αυτές. 

Για τη δήλωση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΧΕ 2022-23. 

Μην ξεχάσετε να κάνετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή να την αποθηκεύσετε ως αρχείο pdf ή screenshot στον υπολογιστή σας/κινητό σας. Είναι το μόνο αποδεικτικό της πραγματοποίησή της 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος δεν μπορεί να προσέλθει στην εξέταση αυτού του μαθήματος και αν προσέλθει ο βαθμός του/της δεν θα ληφθεί υπόψη.

Μην ξεχάσετε να δηλώσετε ΟΛΑ τα μαθήματα στα οποία προτίθεστε να εξεταστείτε στις

εξεταστικές περιόδους του έτους (Υποχρεωτικά – Επιλογής ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ)

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, η βαθμολογία των μη δηλωθέντων μαθημάτων ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

 

Για τις δηλώσεις των επόμενων εξαμήνων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με το νέο έτος

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ   PDF.download.png


 22/12/22

Δηλώσεις μαθημάτων για φοιτητές/τριες στο Ε' εξάμηνο σπουδών 

Οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2022 - 2023 για φοιτητές/τριες στο Ε' εξάμηνο σπουδών, θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από  22-12-22 ως και 10-01-2023 (ώρα 23:50). 

μέσω του υπερσυνδέσμου https://sis.panteion.gr/unistudent με τους κωδικούς uregister.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: 

https://sis.panteion.gr/edu/doc9n/uniStu/uni-portal-stu/index_el.html 

Η επιλογή μενού "Δήλωση Μαθημάτων Τρέχοντος Εξαμήνου (Φοιτητές)" περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο στις οδηγίες αυτές. 

Για τη δήλωση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΧΕ 2022-23. 

Μην ξεχάσετε να κάνετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή να την αποθηκεύσετε ως αρχείο pdf ή screenshot στον υπολογιστή σας/κινητό σας. Είναι το μόνο αποδεικτικό της πραγματοποίησή της 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος δεν μπορεί να προσέλθει στην εξέταση αυτού του μαθήματος και αν προσέλθει ο βαθμός του/της δεν θα ληφθεί υπόψη.

Μην ξεχάσετε να δηλώσετε ΟΛΑ τα μαθήματα στα οποία προτίθεστε να εξεταστείτε στις

εξεταστικές περιόδους του έτους (Υποχρεωτικά – Επιλογής ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ)

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, η βαθμολογία των μη δηλωθέντων μαθημάτων ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

 

Για τις δηλώσεις των επόμενων εξαμήνων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ   PDF.download.png


19/12/22

Δηλώσεις μαθημάτων για φοιτητές/τριες στο Γ' εξάμηνο σπουδών 

Οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2022 - 2023 για φοιτητές/τριες στο Γ' εξάμηνο σπουδών, θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από

20-12-22 ως και 10-01-2023 (ώρα 23:50). 

μέσω του υπερσυνδέσμου https://sis.panteion.gr/unistudent με τους κωδικούς uregister.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: 

https://sis.panteion.gr/edu/doc9n/uniStu/uni-portal-stu/index_el.html 

Η επιλογή μενού "Δήλωση Μαθημάτων Τρέχοντος Εξαμήνου (Φοιτητές)" περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο στις οδηγίες αυτές. 

Για τη δήλωση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΧΕ 2022-23. 

Μην ξεχάσετε να κάνετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή να την αποθηκεύσετε ως αρχείο pdf ή screenshot στον υπολογιστή σας/κινητό σας. Είναι το μόνο αποδεικτικό της πραγματοποίησή της 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος δεν μπορεί να προσέλθει στην εξέταση αυτού του μαθήματος και αν προσέλθει ο βαθμός του/της δεν θα ληφθεί υπόψη.

Μην ξεχάσετε να δηλώσετε ΟΛΑ τα μαθήματα στα οποία προτίθεστε να εξεταστείτε στις

εξεταστικές περιόδους του έτους (Υποχρεωτικά – Επιλογής ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ)

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, η βαθμολογία των μη δηλωθέντων μαθημάτων ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

 

Για τις δηλώσεις των επόμενων εξαμήνων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ   PDF.download.png

 


29/11/22

Δηλώσεις μαθημάτων για φοιτητές/τριες στο Α' εξάμηνο σπουδών 

Οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2022 - 2023 για φοιτητές/τριες στο Α' εξάμηνο σπουδών, θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από 30-11-2022 ως και 10-01-2023 (ώρα 23:50). 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: 

https://sis.panteion.gr/edu/doc9n/uniStu/uni-portal-stu/index_el.html 

Η επιλογή μενού "Δήλωση Μαθημάτων Τρέχοντος Εξαμήνου (Φοιτητές)" περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο στις οδηγίες αυτές. 

Για τη δήλωση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΧΕ 2022-23. 

Μην ξεχάσετε να κάνετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή να την αποθηκεύσετε ως αρχείο pdf ή screenshot στον υπολογιστή σας/κινητό σας. Είναι το μόνο αποδεικτικό της πραγματοποίησή της 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος δεν μπορεί να προσέλθει στην εξέταση αυτού του μαθήματος και αν προσέλθει ο βαθμός του/της δεν θα ληφθεί υπόψη.

   

Για τις δηλώσεις των επόμενων εξαμήνων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ   PDF.download.png

 


               

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2021-2022

Οι δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου για το Ακαδ. Έτος 2021 - 2022, θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 12-04-2022 ως και 10-05-2022.

 Μην ξεχάσετε να δηλώσετε ΟΛΑ τα μαθήματα στα οποία προτίθεστε να εξεταστείτε και τα  ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, η βαθμολογία των μη δηλωθέντων μαθημάτων ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παράταση στις δηλώσεις δεν θα δοθεί και όσοι από τους φοιτητές δεν προβούν εντός της προθεσμίας να ολοκληρώσουν τη δήλωσή τους, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Ιουνίου 2022, αλλά ούτε και στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022 για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου


 • Ανακοινώσεις

  Αντιμετώπιση προβλημάτων στο σύνδεσμο του φοιτητολογίου - set TLS

  Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο άνοιγμα συνδέσμου του φοιτητολογίου, δοκιμάστε με το Mozilla.

  Το πρόβλημα θα εξαλειφθεί σύντομα, με την ολοκλήρωση της μετάβασης στη νέα εφαρμογή του φοιτητολογίου.

  Eάν ο mozilla δεν ανοίγει την εφαρμογή ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Σε ένα νέο παράθυρο στο Mozilla Firefox, γράψτε στην μπάρα διευθύνσεων πάνω πάνω, about:config
  • Πατήστε το κουμπί 'Αποδοχή κινδύνου και συνέχεια'
  • Στην μπάρα αναζήτησης που σας βγάζει γράψτε την λέξη ΤLS
  • Από την λίστα που σας βγάζει, πηγαίνετε κάτω στην γραμμή που λέει: security.tls.version.min
  • Αν η τιμή που υπάρχει δεξιά δεν είναι 1, τότε πατήστε στο τέλος της ίδιας γραμμής το τετράγωνο μικρό κουμπί για επεξεργασία, αλλάξτε την τιμή σε 1 και μετά πατήστε πάλι το ίδιο κουμπάκι για αποθήκευση. 'Ολη η γραμμή τότε θα πρέπει να είναι bold, δηλαδή με έντονα μαύρα γράμματα.
 • https://noc.panteion.gr/s/211-set-tls

 

 


ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝDocumento pdf Royalty-Free Διανύσματα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣDocumento pdf Royalty-Free Διανύσματα

 

Τυπώστε τη Δήλωση!!!!!!!!!!


Καθώς παρουσιάζονται, λίγα αλλά εξαιρετικά σημαντικά για την πορεία των σπουδών σας , δείγματα μη πραγματοποίησης της δήλωσης μαθημάτων, η οποία κατά τα λεγόμενά σας μπορεί να οφείλεται σε λόγους πιθανής δυσλειτουργίας του συστήματος, σας παρακαλούμε πολύ, μετά την πραγματοποίησή της να την εκτυπώνετε, ή να την αποθηκεύετε ως Pdf αρχείο στον υπολογιστή σας.

Είναι η μόνη δυνατότητα που θα έχετε να πιστοποιηθεί η πραγματοποίηση της δήλωσης. 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να δηλώσετε ΚΑΙ τα Οφειλόμενα Μαθήματα.

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να την τυπώσετε, ζητήστε με μήνυμα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., να την τυπώσουμε για να την παραλάβετε από τη Γραμματεία


 Επιστροφή σε Δηλώσεις

Στο 7ο εξάμηνο δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώσετε ούτε την Πτυχιακή ούτε την Πρακτική, καθώς θα πρέπει να δηλωθούν οπωσδήποτε στο 8ο οπότε και θα βαθμολογηθείτε. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμα και τώρα να τα δηλώσετε θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Για να οριστικοποιηθεί η δήλωση του Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου, για τεχνικούς λόγους, απαιτείται να δηλωθεί τουλάχιστον ένα (1) Επιλογής μάθημα, στο οποίο  δεν είναι απαραίτητο να εξεταστείτε. 
Όσον αφορά τα μαθήματα Επιλογής, μπορείτε να δηλώνετε σε κάθε δήλωσή σας όποιο μάθημα θέλετε με μόνη υποχρέωση να συμπληρώσετε τον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων ανά θεματική ενότητα και χωρίς να είναι απαραίτητο να εξεταστείτε επιτυχώς σε όλα όσα έχετε δηλώσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας
Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, Εξαιρούνται από τον ελάχιστο αριθμών των Επιλογής Μαθημάτων ανά Θεματική που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.