• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Έκδοση φοιτητικής ταυτότητα («πάσου») για προπυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης. Απαιτείται φωτογραφία τύπου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

http://academicid.minedu.gov.gr/

 
  • ΕΥΔΟΞΟΣ

Σύστημα αυτόματης επιλογής και διανομής συγγραμμάτων.

https://eudoxus.gr/StudentEntryCheck

 
  • ΠΑΝΔΗΜΟΣ

Χώρος ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου. Μέσω του Πάνδημου επιτυγχάνεται η ευρεία δημοσίευση και η άμεση διάθεση, η μεγαλύτερη προβολή και κατοχύρωση της εργασίας, στην ευρεία επιστημονική κοινότητα, ενώ ενισχύεται η επιστημονική επικοινωνία.

http://pandemos.panteion.gr

 
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

https://foit.panteion.gr/declare/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdeclare%2fDefault.aspx

 

 

  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

https://foit.panteion.gr/declare/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdeclare%2fDefault.aspx