02/11/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές του τμήματος να καταθέσουν το “Έντυπο Υποβολής Θέματος Πτυχιακής Εργασίας” για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023, από την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο email της Γραμματείας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    PDF.download.png

 

 


26/10/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαδικασία Επιλογής Πτυχιακών Εργασιών – Έτος 2022-2023

Για όσες/όσους φοιτήτριες/φοιτητές δεν έχουν επιλέξει άτομο για την εκπόνηση της Πτυχιακής τους, παρακαλούμε να προχωρήσετε με την επιλογή σας άμεσα.

Για την επιλογή ομάδας χρηστών, θα πρέπει να απεγγραφείτε από την ομάδα "Άτομα σε αναζήτηση επόπτη/επόπτρια " και να εγγραφείτε σε μια από τις διαθέσιμες ανοιχτές ομάδες χρηστών. Δεν θα προστεθούν άλλες ομάδες χρηστών, αυτές είναι οι τελικές διαθέσιμες ομάδες.

Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο eclass, θα πρέπει να κάνετε καθώς η διαδικασία επιλογής γίνεται μέσω eclass, με πρόσβαση στο μάθημα «Πτυχιακή Εργασία (6143/6142)».

 


 • ----ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΕΣ----

  Η διαδικασία επιλογής Πτυχιακών Εργασιών έτους 2022-2023 θα αρχίσει 15 Ιουνίου. Παρακάτω σας παραθέτουμε ξανά το χρονοδιάγραμμα.

  Στις 15 Ιουνίου θα πρέπει να εγγραφείτε στο μάθημα 

  Πτυχιακή Εργασία(6143/6142)

  στον σύνδεσμο https://openeclass.panteion.gr/courses/TMD397/. Μόλις γίνει δεκτό το αίτημα σας θα πρέπει να

  • Επισκεφθείτε τις «Ομάδες Χρηστών» και επιλέξτε ΜΙΑ από τις διαθέσιμες ομάδες μελών ΔΕΠ. Διαβάστε προσεκτικά τις περιγραφές και προϋποθέσεις των ομάδων των μελών ΔΕΠ.
  • Υπάρχει περιορισμός στην επιλογή μιας μόνο ομάδας μέλους ΔΕΠ - επόπτριας/επόπτη. Από την επιλογή εξαιρούνται τα μέλη ΔΕΠ που αφυπηρετούν: κα Χαντζή, κ. Στυλιανίδης, κ. Κοσκινάς, κα Κορωναίου.
  • Μπορείτε να κάνετε εγγραφή/απεγγραφή από τις ομάδες μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μετά οι ομάδες θα κλείσουν για την διαδικασία της 1ηςεπιλογής από τα μέλη ΔΕΠ.

  ------- 

  Διαδικασία Επιλογής Πτυχιακών Εργασιών – Έτος 2022-2023

  Περίοδος επιλογής:Χειμερινό Εξάμηνο.

  Σημείωση: Όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές σχεδιάζουν για ειδικούς λόγους έναρξη στο Εαρινό εξάμηνο δεν θα εμπλακούν στη συγκεκριμένη διαδικασία αλλά θα πρέπει να φροντίσουν για την εύρεση επόπτριας/επόπτη μέσω προσωπικής επικοινωνίας εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Γραμματεία (28/3/2022).

  Γενικά, η έναρξη της Πτυχιακής θα πρέπει να προγραμματίζεται από τους φοιτητές/τριες για το εκάστοτε Χειμερινό εξάμηνο σύμφωνα με το παρόν Χρονοδιάγραμμα της «Διαδικασίας Επιλογής Πτυχιακών Εργασιών».

  Διαδικασία επιλογής:Μέσω eclass, με πρόσβαση στο μάθημα «Πτυχιακή Εργασία (6143/6142)». Το συγκεκριμένο μάθημα θα είναι διαθέσιμο στις 15 Ιουνίου για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές. Αιτήματα εγγραφής πριν από την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτά.

  Χρονοδιάγραμμα επιλογής:

  ·     15 Ιουνίου – Πρώτη επιλογή:

  o  Το μάθημα «Πτυχιακή Εργασία (6143/6142)» θα είναι διαθέσιμο. Επισκεφθείτε τις «Ομάδες Χρηστών» και επιλέξτε ΜΙΑ από τις διαθέσιμες ομάδες μελών ΔΕΠ. Διαβάστε προσεκτικά τις περιγραφές και προϋποθέσεις των ομάδων των μελών ΔΕΠ.

  o  Υπάρχει περιορισμός στην επιλογή μιας μόνο ομάδας μέλους ΔΕΠ - επόπτριας/επόπτη.

  o  Μπορείτε να κάνετε εγγραφή/απεγγραφή από τις ομάδες μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μετά οι ομάδες θα κλείσουν για την διαδικασία της 1ηςεπιλογής από τα μέλη ΔΕΠ.

  ·     Ιούλιος:

  o  Οι ομάδες κλείνουν και δεν μπορεί να γίνει απεγγραφή παρά μόνο μετά από ενέργειες του μέλους ΔΕΠ της ομάδας.

  o  Το μέλος ΔΕΠ προβαίνει στη διαδικασία επιλογής από τους/τις εγγεγραμμένους/ες στην ομάδα του, με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζει, και απεγγράφει όσα άτομα δεν επιλεγούν.

  ·     Αύγουστος – Δεύτερη επιλογή:

  o  Δεύτερη φάση έκφρασης ενδιαφέροντος από φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν ενταχθεί σε ομάδα ΜΟΝΟ γιατιςδιαθέσιμεςομάδες μελών ΔΕΠ.

  ·     Σεπτέμβριος:

  o  Οι ομάδες κλείνουν και δεν μπορεί να γίνει απεγγραφή παρά μόνο μετά από ενέργειες του μέλους ΔΕΠ της ομάδας.

  o  Το μέλος ΔΕΠ προβαίνει στη διαδικασία επιλογής από τους/τις εγγεγραμμένους/ες στην ομάδα του, με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζει, και απεγγράφει όσα άτομα δεν επιλεγούν.

  ·     Οκτώβριος – Τρίτη επιλογή

  o  Όσες/’Οσοι φοιτήτριες/φοιτητές δεν ενταχθούν σε κάποια ομάδα θα πρέπει να επιλέξουν την ομάδα «Άτομα σε αναζήτηση επόπτη/επότριας» η οποία θα είναι διαθέσιμη.

 •  

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ

  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022, είναι η ηλεκτρονική αποστολή από 20/06/22 έως και 09/07/22 στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με

  Υποχρεωτική Κοινοποίηση στον επόπτη Καθηγητή

  1. Περίληψης της εργασίας, έκτασης 600-800 λέξεων σε μορφή Αρχείου Pdf, η

  οποία θα πρέπει να έχει ήδη ελεγχθεί από τον επόπτη Καθηγητή, πριν την

  αποστολή της στη Γραμματεία, και η οποία δεν ταυτίζεται με την περιεκτική

  περίληψη που υπάρχει στην αρχή κάθε εργασίας (να αναγράφετε τα στοιχεία σας εντός του κειμένου, καθώς και τον τίτλο της εργασίας και τον επιβλέποντα Καθηγητή)

  2. Της Υπεύθυνης Δήλωσης για την τήρηση της Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας στη

  Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας

  3. Σε περίπτωση μη πλήρωσης μιας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων, ΔΕΝ θα

  ολοκληρώνεται η καταχώρηση της βαθμολογίας


 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  PDF.download.png


 2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  PDF.download.png


 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (για την τήρηση της Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας στη Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας) PDF.download.png

   


 4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (για την έναρξη εκπόνησης της Πτυχιακής)  PDF.download.png

   


 5. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (για τη βαθμολόγηση της Πτυχιακής) PDF.download.png

   


 • Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου και διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού.

 • Υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειόφοιτους, η Πτυχιακή Εργασία δίνει την, χρονικά τελευταία, δυνατότητα αξιολόγησης αλλά και αυτο-αξιολόγησης των φοιτητών σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που ανέπτυξαν στις προπτυχιακές τους σπουδές.

 • Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ) οι φοιτητές δοκιμάζουν την επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει προκειμένου να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεξιότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής της θέσης σε θεωρητικό ή/και μεθοδολογικό επίπεδο.

 • Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να είναι ερευνητικού περιεχομένου, με την έννοια ότι πρέπει να συνίστανται στη συλλογή – επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων και να μην περιορίζονται σε έρευνες βιβλιογραφικού χαρακτήρα.

 • Η βαθμολογία της Πτυχιακής Εργασίας έχει διπλό συντελεστή βαρύτητας, δηλαδή προστίθεται 2 φορές (με την αντίστοιχη αύξηση του διαιρέτη κατά 1 μάθημα).

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, είναι η ηλεκτρονική αποστολή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με Υποχρεωτική Κοινοποίηση στον επόπτη Καθηγητή,

 • 1. Περίληψης της εργασίας, έκτασης 600-800 λέξεων σε μορφή Αρχείου Pdf, η οποία θα πρέπει να έχει ήδη ελεγχθεί από τον επόπτη Καθηγητή, πριν την αποστολή της στη Γραμματεία, και η οποία δεν ταυτίζεται με την περιεκτική περίληψη που υπάρχει στην αρχή κάθε εργασίας (abstract)

 • 2. Της Υπεύθυνης Δήλωσης για την τήρηση της Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας στη Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας Σε περίπτωση μη πλήρωσης μιας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων, ΔΕΝ θα ολοκληρώνεται η καταχώρηση της βαθμολογίας

 • Η τελική καταχώρηση της βαθμολογίας στις καταστάσεις των αποτελεσμάτων, γίνεται συνολικά για όλους τους φοιτητές, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος