Λήψη πτυχίου

Λήψη Πτυχίου - Γενικός Βαθμός

Παράμετροι Λήψης Πτυχίου(pdf)

Για τη Λήψη Πτυχίου απαιτούνται επίσης:

  • Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
  • Η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης
  • Η επιτυχής εξέταση στο μάθημα"Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας" μετά από Υποχρεωτική Παρακολούθηση
  • Η επαρκής γνώση μίας ξένης γλώσσας μεταξύ αυτών που διδάσκονται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Η γνώση αυτή πιστοποιείται με επιτυχή εξέταση στην ύλη του 6ου εξαμήνου της γλώσσας που επέλεξε ο φοιτητής ή με χορήγηση ισοτιμίας από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

Ο γενικός βαθμός πτυχίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των βαθμών διαιρούμενου
δια του αντίστοιχου αριθμού των μαθημάτων.

  • Η βαθμολογία της Πτυχιακής Εργασίας έχει διπλό συντελεστή βαρύτητας, δηλαδή προστίθεται 2 φορές (με την αντίστοιχη αύξηση του διαιρέτη κατά 1 μάθημα).
  • Δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου ο βαθμός της ξένης γλώσσας.
  • Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρία (3) Επιλογής Μαθήματα, επιπλέον του απαιτούμενου συνολικού αριθμού μαθημάτων και επιπλέον των ελαχίστων ορίων της κάθε Θεματικής Ενότητας, των οποίων η βαθμολογία δε θα συνυπολογισθεί στον τελικό βαθμό πτυχίου
    Η αίτηση εξαίρεσης κατατίθεται με την αίτηση ορκωμοσίας.

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr