Τομέας : Κλινικής Ψυχολογίας

Ο Τομέας Κλινικής Ψυχολογίας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Υγείας, Επιστημολογία, Κλινική και Κοινωνική Ψυχιατρική, Κλινική Νευροψυχολογία, Γεροντολογία, Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές. 

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής Φώτιος Αναγνωστόπουλος

Μέλη ΔΕΠ:
  • Καθηγητής Γεώργιος Αλεξιάς
  • Καθηγητής Ρόμπερτ Μέλλον  
  • Καθηγητής Αναστάσιος Σταλίκας 
  • Καθηγητής Στυλιανός Στυλιανίδης 
Στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα εμπίπτουν τα:

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr