Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος (ΦΕΚ 1415 Β΄/25-04-2018)

  1. Αιτήσεις υποβάλλονται κατά μήνα Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο κάθε έτους, και μετά από ανακοίνωση του χρονικού διαστήματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Άρθρο 4) 
  2. Κριτήρια και Προϋποθέσεις Εισαγωγής (Άρθρο 5)
  3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (Άρθρο 6)
  4. Διαδικασία Επιλογής (Άρθρο 7)

Ημερολόγιο Υποστήριξης Διδακτορικών Διατριβών

Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής Doc - PDF

Έντυπο Καθορισμού Θέματος Διδακτορικής Διατριβής 

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών του Παντείου Πανεπιστημίου (PDF)
  • Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν ως προς τη δομή και μορφοποίησή τους τον επίσημο οδηγό συγγραφής εργασιών του Πανεπιστημίου και τις, τυχόν, ειδικές οδηγίες του εκάστοτε επόπτη.  
Διαδικασία Ολοκλήρωσης/Κατάθεσης αίτησης για ορκωμοσία 
Κατάλογος Μεμβρανών Διδακτόρων

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr