Γενικές Πληροφορίες Φοίτησης

Λήψη Πτυχίου - Γενικός Βαθμός

Παράμετροι Λήψης Πτυχίου(pdf)

Για τη Λήψη Πτυχίου απαιτούνται επίσης:

  • Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
  • Η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης
  • Η επιτυχής εξέταση στο μάθημα"Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας" μετά από Υποχρεωτική Παρακολούθηση
  • Η επαρκής γνώση μίας ξένης γλώσσας μεταξύ αυτών που διδάσκονται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Η γνώση αυτή πιστοποιείται με επιτυχή εξέταση στην ύλη του 6ου εξαμήνου της γλώσσας που επέλεξε ο φοιτητής ή με χορήγηση ισοτιμίας από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

Ο γενικός βαθμός πτυχίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των βαθμών διαιρούμενου
δια του αντίστοιχου αριθμού των μαθημάτων.

Η βαθμολογία της Πτυχιακής Εργασίας έχει διπλό συντελεστή βαρύτητας, δηλαδή προστίθεται 2 φορές (με την αντίστοιχη αύξηση του διαιρέτη κατά 1 μάθημα).

Δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου ο βαθμός της ξένης γλώσσας.

 

Εξετάσεις - Βαθμολογία

 Ο τρόπος βαθμολόγησης σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος οργανώνει κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ή στηρίζεται σε εργασίες. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα αναβαθμολόγησης σε μάθημα το οποίο βαθμολογήθηκε με ≥5.
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι, θα πρέπει να προσέχετε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και ενδεχομένως, σε μάθημα στο οποίο θεωρείτε ότι η βαθμολογία σας δε θα σας ικανοποιεί, να αποχωρήσετε.

Δίνεται όμως η δυνατότητα, με την αίτηση λήψης πτυχίου και εφόσον έχετε εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα Μαθήματα Επιλογής από αυτά που ορίζονται ως ελάχιστα όρια ανά θεματική ενότητα, να επιλέξετε τρία από αυτά τα επιπλέον, η βαθμολογία των οποίων δε θα συνυπολογισθεί στο μέσο όρο βαθμολογίας. 

Η συμμετοχή σε εξέταση, μαθήματος το οποίο δεν έχει δηλωθεί,
σημαίνει την ακύρωση της αντίστοιχης βαθμολογίας. 

Τα γραπτά φυλάσσονται μόνο για 12 μήνες και μετά καταστρέφονται, κατά συνέπεια, για οποιαδήποτε απορία όσον αφορά στη βαθμολογία σας, θα πρέπει να ενδιαφερθείτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που φοιτητής εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα μαθήματα από τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου (π.χ. εάν αποφασίσει να φοιτήσει πέραν των 8 εξαμήνων φοίτησης ή έχει επιλέξει να εξεταστεί σε περισσότερα επιλογής μαθήματα από αυτά του εκάστοτε εξαμήνου) τα μαθήματα αυτά θεωρούνται ως επιπλέον μαθήματα και συνυπολογίζονται στο γενικό βαθμό. 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr