Απαραίτητα Έντυπα (PDF)

  1. Απλή Αίτηση Doc - PDF

  2. Ορκωμοσίας Προπτυχιακού Φοιτητή Doc - PDF

  3. Εξαίρεσης Βαθμολογίας Μαθημάτων Doc - PDF

  4. Ορκωμοσίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ψυχολογίας DocPDF 

  5. Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής Doc - PDF

  6. Ορκωμοσίας Διδάκτορα​ Doc - PDF

  7. Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας Doc - PDF

  8. Εξέτασης μαθημάτων ΔΟΑΤΑΠ Doc - PDF

  9. Ολοκλήρωσης για ΔΟΑΤΑΠ Doc - PDF

 

 

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr