Ντοροπούλου Μαρία

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαπολιτισμική Παιδαγωγική  

Η κα Μαρία Ντοροπούλου, μετατάχθηκε σε θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος (ΦΕΚ 1091/τ.Γ΄/3-11-2017). Είναι μέλος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας 

Για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus, διδάσκει τα μαθήματα

  • Managing Diversity in Different life domains
  • Managing Diversity in dyadic human relationships

Γραφείο : Ε13, 5ος όροφος Νέου Κτιρίου, Τηλέφωνο: +30 2109201780, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Υποδοχής: Τετάρτη 14:00-16:00

Βιογραφικό - CV

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr