Μπράϊλας Αλέξιος

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογικές εφαρμογές στα μέσα και τις νέες τεχνολογίες

Ο κ. Αλέξης Μπράϊλας, μετατάχθηκε σε θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος (ΦΕΚ 1091/τ.Γ΄/3-11-2017). Είναι μέλος του Εργαστηρίου Δυνητικής Πραγματικότητας και Διαδικτυακής Έρευνας

 Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, διδάσκει τα μαθήματα

  • Φροντιστήριο Εισαγωγής στην Κοινωνική Έρευνα Ι: Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία Ι
  • Φροντιστήριο Εισαγωγής στην Κοινωνική Έρευνα ΙΙ: Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία ΙΙ
  • Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής 

Για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus, διδάσκει τα μαθήματα 

  • Systems Theory, psychology and social media
  • The psychology of Social Networking

Γραφείο : Β11, 2ος όροφος Νέου Κτιρίου, Τηλέφωνο: +30 2109201701, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Υποδοχής: Δευτέρα 15:00-17:00

Βιογραφικό - CV

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr