Ώρες υποδοχής Γραμματείας - Admission Hours

Ώρες υποδοχής Γραμματείας: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

(σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 30.5.2012)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Admission Hours: Tuesday 10:00 - 13:00

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr