ΠΜΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ


Το ΠΜΣ «Ψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τρεις ειδικεύσεις. Μία από αυτές είναι η Ειδίκευση της Θετικής Ψυχολογίας.

Σκοπός της ειδίκευσης είναι η πλήρης θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα της Θετικής Ψυχολογίας.

Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις έννοιες , αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας. Εκτός από τη θεωρητική τους κατάρτιση, εκπαιδεύονται και στις μεθοδολογικές αρχές και κατευθύνσεις που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και εφαρμογών Θετικής Ψυχολογίας σε διάφορους τομείς, όπως η Κλινική Ψυχολογία, η Συμβουλευτική, η Εκπαίδευση, ο Αθλητισμός, η Δημόσια Πολιτική και οι Οργανισμοί.

Στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές γνωρίζουν τη Θετική Ψυχολογία με περισσότερο βιωματικό τρόπο, ενώ εμπλέκονται ενεργά σε εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα. Η γνώση γίνεται βίωμα. Παράλληλα εκκινεί και η διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ολοκληρώνεται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, κατά το οποίο οι φοιτητές εμπλέκονται επίσης σε εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα, αποκομίζοντας σχετική εργασιακή και ερευνητική εμπειρία.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι απόφοιτοι της ειδίκευσης διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να δραστηριοποιηθούν ενεργά, τόσο ερευνητικά όσο και στο πεδίο, εφαρμόζοντας παρεμβάσεις και πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας σε ποικίλους τομείς και πλαίσια.

Πρόγραμμα Σπουδών 2020-21.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ.

 

Η Ειδίκευση χρησιμοποιεί τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας στην εφαρμογή τους σε διάφορα πεδία. Η έμφαση της Θετικής Ψυχολογίας στην ανάπτυξη ταλέντων, κλίσεων, δυνατοτήτων και δυναμικών εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ατόμου, βελτιώνοντας τόσο την ποιότητα ζωής του όσο και τις σχέσεις του με τους άλλους. Παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα, οι ερευνητικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, και οι εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης, της εργασίας, της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Στόχος της Ειδίκευσης αυτής είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις παραπάνω πεδία μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή. Η Ειδίκευση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας ή να ασχοληθούν με θεραπευτικές παρεμβάσεις και πρακτικές εφαρμογές σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό επίπεδο.

Συντονιστής: Δρ. Αναστάσιος Σταλίκας

 
Υπεύθυνη Εφαρμογών στο Πεδίο και στην Κοινότητα: Δρ. Μαρία Ντοροπούλου
 
 

ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, η μελέτη και  εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας έχει αρχίσει να ανθίζει τα τελευταία χρόνια με πρωτοπόρο το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Από το 1998 είχε συσταθεί στο Τμήμα μία ερευνητική ομάδα Θετικών Συναισθημάτων, αποτελούμενη κυρίως από διδακτορικούς, μεταπτυχιακούς, και προπτυχιακούς φοιτητές  που μοιράζονταν το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο της Θετικής Ψυχολογίας και των θετικών συναισθημάτων, καθώς και την επιθυμία  να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Μερικά χρόνια αργότερα, το 2010, ιδρύθηκε από μέλη της ομάδας αυτής, η Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας με σκοπό την συμβολή στη γνώση, την έρευνα, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση και γενικότερα την επιστημονική συνεισφορά της Θετικής Ψυχολογίας στη Ελλάδα, αλλά και τη διεθνή κοινότητα.


Το 2018 ιδρύθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ψυχολογία» στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και  Πολιτικών Επιστημών, το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ψυχολογία» με τρεις Ειδικεύσεις, μία εκ των οποίων είναι η Θετική Ψυχολογία (Positive Psychology) .


Το 2018 ιδρύθηκε, επιπλέον, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών το Εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας  με στόχο την κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο της Θετικής Ψυχολογίας και τις εφαρμογές της, οι οποίες προάγουν την ευζωία, ευημερία και ανάπτυξη των ατόμων, των ομάδων και των οργανισμών.


Ακόμη, το  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου διεξάγει το πρόγραμμα "Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης Θετικής Ψυχολογίας", το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές ή επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, καθώς και επαγγελματίες από τον χώρο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, εξειδίκευση και κατάρτιση σε θέματα της Θετικής Ψυχολογίας.

 


ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ

Η Θετική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος ασχολείται με την μελέτη και προαγωγή της ευημερίας, της ευζωίας και της ανάπτυξης των ανθρώπων και εστιάζει στις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους. Μελετά θετικές διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης όπως την ευημερία, την ποιότητα και το νόημα ζωής, την ψυχική ανθεκτικότητα, τα θετικά συναισθήματα, τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα, την αισιοδοξία, το απολαμβάνειν, την ανάπτυξη κλίσεων και ταλέντων, την ψυχολογική ροή και άλλες μεταβλητές.


Για δεκαετίες η επιστήμη της Ψυχολογίας είχε επικεντρωθεί στη μελέτη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της ψυχικής νόσου και είχε, στην κοινή αντίληψη, ταυτιστεί με την ασθένεια, τον εντοπισμό των αδυναμιών των ανθρώπων και την μελέτη και θεραπεία της ψυχοπαθολογίας.

Η Θετική Ψυχολογία είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της Ψυχολογίας που έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα «τι πάει καλά με εμένα;». Βασική παραδοχή της Θετικής Ψυχολογίας είναι ότι η απουσία της ψυχοπαθολογίας ή της δυστυχίας δεν ταυτίζεται με συναισθηματική ευζωία ή την ευτυχία. Η θεραπεία της ψυχοπαθολογίας οδηγεί τον άνθρωπο στο σημείο μηδέν, από το οποίο μπορεί με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και προσπάθειες να φτάσει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων του, τη βίωση της ευημερίας και μιας ζωής με νόημα.  Η Θετική Ψυχολογία δεν κλείνει, ωστόσο, τα μάτια μπροστά στην ψυχοπαθολογία και τις αρνητικές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. Αντιθέτως, μελετά τους τρόπους με τους οποίους θετικές και αρνητικές πλευρές της μπορούν να οδηγήσουν σε ευεργετικές για τον άνθρωπο συνέπειες.


Η Θετική Ψυχολογία αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας. Παρεμβάσεις Θετικής Ψυχολογίας εφαρμόζονται με επιτυχία σε ποικίλους τομείς, όπως την Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία, τη Συμβουλευτική, την Εκπαίδευση, τη Δημόσια Πολιτική, τους Οργανισμούς και τον Αθλητισμό.


ΠΜΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μάθημα: Θετική Ψυχολογία: Θεωρία και Έρευνα

Σκοπός: Στόχος του μαθήματος είναι ο ορισμός του επιστημονικού πεδίου της Θετικής Ψυχολογίας με βάση τις ιστορικές της καταβολές, την πορεία του κλάδου και τις σημαντικές έννοιες που πραγματεύεται, αλλά και τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα και τις εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στον γενικό και σε ειδικούς πληθυσμούς.

Υπεύθυνος μαθήματος: Αναστάσιος Σταλίκας, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες: 

 • Η θεωρία της Διεύρυνσης και Δόμησης των θετικών συναισθημάτων
 • Ψυχολογική ροή, κινητοποίηση και θετική αντιμετώπιση της αντίστασης στην αλλαγή
 • Δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα: Το καλό μέσα μας και στους άλλους
 • Εκμαθημένη αισιοδοξία: το αντίδοτο στην κατάθλιψη
 • Νόημα ζωής
 • Ψυχική ανθεκτικότητα
 • Φυσιολογία της Ευτυχίας
 • Απολαμβάνειν
 • Θετική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία. Εφαρμογές στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Αυτοσυμπόνια: Θεωρία και Έρευνα
 • Θετική Εκπαίδευση: Η Θετική Ψυχολογία στον Εκπαιδευτικό Χώρο
 • Ευεξία κι ευτυχία: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις

Μάθημα: Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογές

Σκοπός: Το μάθημα πραγματεύεται τις πρακτικές εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας. Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές/τριες εφόδια για τεκμηριωμένη έρευνα και παρέμβαση στο πεδίο της θετικής ψυχολογίας.

Υπεύθυνος μαθήματος: Βασιλική Γιωτσίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας 

Ενδεικτικές θεματικές

 • Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία Ι και ΙΙ
 • Η θεωρία της Διεύρυνσης και Δόμησης των θετικών συναισθημάτων – Εφαρμογές
 • Ψυχολογική ροή, κινητοποίηση και θετική αντιμετώπιση της αντίστασης στην αλλαγή: Εφαρμογές
 • Δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα: Εφαρμογές, ασκήσεις και παρεμβάσεις
 • Πεποιθήσεις και στρες: Εφαρμογή παρέμβασης για την αναθεώρηση της πεποίθησης για το στρες 
 • Θετικές παρεμβάσεις για την ανεύρεση και ανάπτυξη του νοήματος στη ζωή
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας
 • Παρεμβάσεις Θετικής Ψυχολογίας για την κατάθλιψη και το άγχος
 • Απολαμβάνειν: Εφαρμογές
 • Θετική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία. Εφαρμογές στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Αυτοσυμπόνια: Εφαρμογές
 • Θετική Εκπαίδευση (Η Θετική Ψυχολογία στον Εκπαιδευτικό Χώρο): Εφαρμογές
 • Ευεξία κι ευτυχία: Εφαρμογές

Μάθημα: Σεμινάριο ΙΙ: Βιωματικό Εργαστήριο Εφαρμογής της Θετικής Ψυχολογίας

Σκοπός: Ερευνητές και εκπρόσωποι φορέων, με συνεισφορά στην κοινότητα, παρουσιάζουν  επιλεγμένες παρεμβάσεις και εφαρμογές, σε ποικίλα πεδία διαπροσωπικού και κοινοτικού χαρακτήρα σχετικά με τον κλάδο της θετικής ψυχολογίας. Η παρουσίαση των παρεμβάσεων περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά στους στόχους, τις μεθόδους, τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση των εφαρμοσμένων προγραμμάτων θετικής ψυχολογίας στο πεδίο, καθώς και βιωματικές ασκήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν ενεργά οι φοιτητές/φοιτήτριες.

Στόχος είναι η εμπέδωση των θεωρητικών αρχών και των ερευνητικών μεθοδολογιών της θετικής ψυχολογίας στην πράξη, μέσω του κριτικού αναστοχασμού και της προσωπικής βιωματικής συμμετοχής των φοιτητών. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να γνωρίζουν μία πληθώρα από διαφορετικές εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας σε ένα εύρος πεδίων στην κοινότητα και σε επιμέρους φορείς, ενώ παράλληλα θα έχουν αναπτύξει μια σειρά από δεξιότητες και τεχνικές θετικής ψυχολογίας τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη. Το μάθημα αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη της δυνατότητας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης παρεμβάσεων στο πεδίο, τόσο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των φοιτητών σε εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας στο πεδίο και την κοινότητα, όσο και στο πλαίσιο της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.   

Υπεύθυνος Μαθήματος: Βασιλική Γιωτσίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας

Ενδεικτικές Θεματικές 

 • Εισαγωγή στο μάθημα - «Η Θετικότητα υπάρχει μέσα μας, απλά χρειάζεται υπενθύμιση» - Συνδέσεις Εμψύχωσης
 • Το δεύτερο κύμα της Θετικής Ψυχολογίας
 • Κλινικές εφαρμογές της ψυχοεκπαίδευσης στη χρόνια σωματική νόσο υπό το πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας: Η περίπτωση της Μονάδας Πόνου του ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ"
 • Εισαγωγή στο Solution-Focused Coaching Model - Σύνδεση με τη Θετική Ψυχολογία  
 • Βασικά στάδια εφαρμογής του Solution-Focused Coaching Model
 •  Βιωματικό Εργαστήρι «Εργαλεία Θετικότητας και πώς να τα χρησιμοποιήσετε (!)»
 • Εφαρμογή των βασικών εννοιών της Θετικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
 • Χτίζοντας μια θετική οργανωσιακή κουλτούρα: Πρακτικές εφαρμογές Θετικής Ψυχολογίας στους οργανισμούς
 •  Δουλεύοντας καταξιωτικά με ομάδες και κοινότητες
 • Πολυτροπικές προσεγγίσεις και ομαδικές παρεμβάσεις: Η δημιουργία ως σύνδεση
 • Κοινωνικά δίκτυα και ενδοατομική συναισθηματική διαχείριση: Μηχανισμοί ανάδρασης ως προγνωστικοί παράγοντες στην εμφάνιση καταθλιπτικής διαταραχής
 • Προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στα σχολεία 
 • Εφαρμογές Θετικής Ψυχολογίας στον χώρο εργασίας

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΠΣ Θετικής Ψυχολογίας ΕΔΩ.