Στις 4 έως 7 Νοεμβρίου 2021 θα διεξαχθεί στην Αθήνα το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας/3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας  ”Συναντήσεις, Αφηγήσεις, Προκλήσεις”.
https://www.counselpositive2022.gr/