ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Αλεξίου Ε. (2020). Η αποτελεσματικότητα μιας διαδικτυακής παρέμβασης Θετικής Ψυχολογίας σε επαγγελματίες υγείας με συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους ή στρες και εργασιακής εξουθένωσης (burnout). (Μεταπτυχιακή Εργασία). Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Βέρρου, Ε. (2020). Η ικανοποίηση από τη ζωή, τα θετικά συναισθήματα και η ψυχολογική ροή ως προβλεπτικοί παράγοντες για την εμφάνιση συμπεριφορών διαχείρισης του χρόνου (Μεταπτυχιακή Εργασία). Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Καραλή, Π. (2020). Αυτό-συμπόνια σε δείκτες Ψυχικής Υγείας και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά. Προβλεπτικότητα και Συσχετισμοί. (Μεταπτυχιακή Εργασία). Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Παγουλάτου, A. (2018). Οι ψυχομετρικές ιδιότητες της Κλίμακας της Συμπόνιας σε ελληνικό πληθυσμό. (Μεταπτυχιακή Εργασία). Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τζορμπατζάκης, Ε. Ι. (2016). Η επίδραση των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα στη ψυχική ανθεκτικότητα: εργαζόμενοι σε παιδιατρικό νοσοκομείο. (Μεταπτυχιακή εργασία). Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Διαμαντής Ο. (2020). Μια πιλοτική Θετική Παρέμβαση ενίσχυσης των διαπροσωπικών δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα σε δείγμα ανέργων με στόχο την περαιτέρψ κινητοποίησή τους στην αναζήτηση εργασίας. (Μεταπτυχιακή εργασία). Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Παραδείση Α. (2020). Θετική Ψυχολογία και Δυσλεξία: Διαδικτυακή έρευνα σε ενήλικο Ελληνικό πληθυσμό. (Μεταπτυχιακή Εργασία). Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.