Αρχείο Ανακοινώσεων Πρακτικής Άσκησης στην Ψυχολογία, Παντείου Πανεπιστημίου

 

 

Ακαδημαϊκο έτος 2021-2022

Αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο του τμήματος (ενότητα: "Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία") ανακοίνωση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης που αφορά στην 1η Ενημερωτική Συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2021-2022. Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στο εξής link: https://drive.google.com/file/d/1egCHNlg-JYnmkKnPGZA1KZ09dwgknI_d/view

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021

 • 07/12/2020 - Πρόσκληση Α' Συνάντησης Πρακτικής Άσκησης
 • 17/12/2020 - Ενημερωτικό Σημείωμα προς ασκούμενους
 • 13/01/2021 - Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών
 • 23/03/2021 - Ανακοίνωση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης
 • 06/04/2021 - Πρόσκληση Β' Συνάντησης Πρακτικής Άσκησης
 • ΧΧ/ΧΧ/2021 - Προθεσμία παράδοσης γραπτής εργασίας (Πρακτική Άσκηση με εφαρμοσμένη γραπτή εργασία)
 • XX/XX/2021 - Παράταση προθεσμίας παράδοσης γραπτής (Πρακτική Άσκηση με εφαρμοσμένη γραπτή εργασία)
 • ΧΧ/ΧΧ/2021 - Τοποθετήσεις ασκούμενων σε φορείς Πρακτικής Άσκησης (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)
 • ΧΧ/ΧΧ/2021 - Προθεσμία παράδοσης γραπτής εργασίας (Πρακτική Άσκηση με εφαρμοσμένη γραπτή εργασία) (Σεπτέμβριος 2021)
 • 28/07/2021 - Προθεσμία παράδοσης γραπτής εργασίας (Πρακτική Άσκηση εξ αποστάσεως ή/και δια ζώσης σε φορέα)
 • 28/09/2021 - Υπενθύμιση προθεσμίας παράδοσης γραπτής εργασίας (Πρακτική Άσκηση εξ αποστάσεως ή/και δια ζώσης σε φορέα)

Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020

 • 18/11/2019 - Πρόσκληση Α' Συνάντησης Πρακτικής Άσκησης
 • 20/01/2020 - Πρόσκληση Β' Συνάντησης Πρακτικής Άσκησης
 • 09/03/2020 - Τοποθετήσεις ασκούμενων σε φορείς Πρακτικής Άσκησης [Μάρτιος 2020]
 • ΧΧ/07/2020 - Τοποθετήσεις ασκούμενων σε φορείς Πρακτικής Άσκησης [Ιούλιος 2020]
 • 2020-07-23 - Ανακοίνωση για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης με τη συγγραφή εφαρμοσμένης εργασίας
 • 2020-06-29 - Ανακοίνωση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης
 • 2020-06-29 - Διευκρινήσεις για δήλωση Πρακτικής Άσκησης στο e-Class
 • 2020-06-27 - Ανακοίνωση για δήλωση Πρακτικής Άσκησης στο e-Class
 • 2020-06-18 - Απόφαση της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 03/06/2020

Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019


Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr