Ανακοινώσεις Πτυχιακής Εργασίας

Σελίδα "Πτυχιακή Εργασία"

 
 
 
 
 Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα για την έναρξη της Πτυχιακής τους εργασίας για το ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2021-2022 (δείτε εδώ για λεπτομέρειες
https://psychology.panteion.gr/index.php/about-us/undergraduate-psychology/psychology-studies-basic-information/dissertation)
να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες για τον ορισμό του/της
επιβλέποντα/επιβλέπουσας της εργασίας σας.

Η επιλογή Επιβλέποντα/Επιβλέπουσας θα πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:
- Εγγράφεστε στο μάθημα του eclass "Πτυχιακή Εργασία (6143/6142)" στον
ακόλουθο σύνδεσμο: https://openeclass.panteion.gr/courses/TMD397/

- Διαβάστε με προσοχή τα προαπαιτούμενα για να δηλώσετε το συγκεκριμένο μάθημα.

- Στην συνέχεια επιλέξτε "Ομάδες Χρηστών". Εκεί θα βρείτε τους
Καθηγητές/Καθηγήτριες που είναι διαθέσιμοι/ες για να αναλάβουν
Πτυχιακές, καθώς και τις θεματικές των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων
και τις όποιες απαιτήσεις τους. Μπορείτε να εγγραφείτε στην ομάδα που
επιθυμείτε αλλά μπορείτε να επιλέξετε μια μόνο ομάδα. Στην κάθε ομάδα
μπορούν να εγγραφούν μέχρι και 20 άτομα (εκτός από τις ομάδες που δεν
δέχονται καμία εγγραφή καθώς ο/η διδάσκων/ουσα θα είναι σε άδεια). Από
τα 20 αυτά άτομα θα επιλεγούν μόνο 10 άτομα ανά καθηγητή/τρια.

- Μόλις επιλέξετε ομάδα ακολουθείτε τις όποιες οδηγίες παρέχονται ή
περιμένετε τον/ην καθηγητή/τρια να επικοινωνήσει μαζί σας.

- Στην συνέχεια τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ θα επιλέξουν τα 10 άτομα με τα
οποία θα συνεργαστούν και τα άτομα που δεν θα επιλεχθούν θα αφαιρεθούν
από την ομάδα χρηστών της συγκεκριμένης ομάδας.

- Τα άτομα που αφαιρέθηκαν από την ομάδα αρχικής προτίμησης θα
επιλέξουν μια άλλη ομάδα που έχει διαθεσιμότητα.

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr