Εξεταστέα Ύλη Χειμερινού Εξαμήνου

Η περιγραφή της εξεταστέας ύλη όλων των μαθημάτων του κου Κορδούτη, ορισμένα από τα υποχρεωτικά αναγνώσματα καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο μελέτης και εξέτασης βρίσκονται στον ιστότοπο www.kordoutis.gr

 

 1. Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Μονομεταβλητής Ανάλυσης - 6005
 2. Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Νοητική ανάπτυξη - 6006
 3. Θεωρίες προσωπικότητας & Κλινικές Εφαρμογές - 6119
 4. Ψυχολογία της Υγείας ΙΙ - 6135
 5. Κοινωνική Νόηση - 6152
 6. Κοινωνιολογία της Υγείας - 6216
 7. Κοινωνιολογία του Σώματος - 6229
 8. Συμπεριφορισμός και Ψυχοπαθολογία  - 6239
 9. Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς Ι - 6257
 10. Δομή και Λειτουργίες του Γνωστικού Συστήματος: Η περίπτωση της επίλυσης των προβλημάτων - 6273
 11. Κοινωνική Μνήμη   - 6282
 12. Ψυχοπαθολογία του Ενήλικα - 6286
 13. Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις και Τεκμηρίωση Αποτελεσματικότητας - 6290
 14. Γνωστική Ψυχολογία: Έρευνα και Εφαρμογές - 6309
 15. Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Κοινωνική Ανάπτυξη & Ανάπτυξη της Προσωπικότητας  - 6312
 16. Στρατηγικές αναζήτησης πληροφορίας: η βιβλιογραφική έρευνα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ως χώρος προβλήματος - 6313
 17. Αναπτυξιακή προσέγγιση της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - 6317
 18. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική και Κοινοτική Ψυχολογία -  6323
 19. Κλινική Νευροεπιστήμη - 6325
 20. Γνωστική Νευροψυχολογία - 6358
 21. Εισαγωγή στην Ποιοτική Έρευνα - 6363

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr