Εξετάσεις-Βαθμολογία

Η συμμετοχή σε εξέταση μαθήματος το οποίο δεν έχει δηλωθεί στις δηλώσεις του τρέχοντος ακαδ.έτους, σημαίνει την ακύρωση της αντίστοιχης βαθμολογίας

Στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου εξετάζονται τα ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου, στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου εξετάζονται τα ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου

Στην Επαναληπτική Εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου εξετάζονται τα μαθήματα του αντίστοιχου έτους, αυτά που έχουν ΔΗΛΩΘΕΙ στο Χειμερινό και στο Εαρινό εξάμηνο του του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους και ΟΧΙ οποιοδήποτε  μάθημα έχει δηλωθεί  σε προηγούμενα εξάμηνα. 

Ο τρόπος βαθμολόγησης σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος οργανώνει κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ή στηρίζεται σε εργασίες. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα αναβαθμολόγησης σε μάθημα το οποίο βαθμολογήθηκε με ≥5.
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι, θα πρέπει να προσέχετε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και ενδεχομένως, σε μάθημα στο οποίο θεωρείτε ότι η βαθμολογία σας δε θα σας ικανοποιεί, να αποχωρήσετε.

Δίνεται όμως η δυνατότητα, με την αίτηση λήψης πτυχίου και εφόσον έχετε εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα Μαθήματα Επιλογής από αυτά που ορίζονται ως ελάχιστα όρια ανά θεματική ενότητα, να επιλέξετε τρία από αυτά τα επιπλέον, η βαθμολογία των οποίων δε θα συνυπολογισθεί στο μέσο όρο βαθμολογίας.  

Σε περίπτωση που φοιτητής εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα μαθήματα από τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου (π.χ. εάν αποφασίσει να φοιτήσει πέραν των 8 εξαμήνων φοίτησης ή έχει επιλέξει να εξεταστεί σε περισσότερα επιλογής μαθήματα από αυτά του εκάστοτε εξαμήνου) τα μαθήματα αυτά θεωρούνται ως επιπλέον μαθήματα και συνυπολογίζονται στο γενικό βαθμό. 

Τα γραπτά φυλάσσονται μόνο για 12 μήνες και μετά καταστρέφονται, κατά συνέπεια, για οποιαδήποτε απορία όσον αφορά στη βαθμολογία σας, θα πρέπει να ενδιαφερθείτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr