Πρόγραμμα Εξετάσεων

                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 


 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ,  είναι η ηλεκτρονική αποστολή στο psych@panteion.gr, με Υποχρεωτική Κοινοποίηση στον επόπτη Καθηγητή,

.1.       Περίληψης της εργασίας, έκτασης 600-800 λέξεων σε μορφή Αρχείου Pdf, η οποία θα πρέπει να έχει ήδη ελεγχθεί από τον επόπτη Καθηγητή, πριν την αποστολή της στη Γραμματεία, και η οποία δεν ταυτίζεται με την περιεκτική περίληψη που υπάρχει στην αρχή κάθε εργασίας (abstract)

.2.       Της Υπεύθυνης Δήλωσης για την τήρηση της Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας στη Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας

v Σε περίπτωση μη πλήρωσης μιας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων, ΔΕΝ θα ολοκληρώνεται η καταχώρηση της βαθμολογίας

v Η τελική καταχώρηση της βαθμολογίας στις καταστάσεις των αποτελεσμάτων, γίνεται συνολικά για όλους τους φοιτητές, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr