Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής

 


Κατανομή/Εγγραφή στο e-class  εαρινού εξαμήνου 2020-2021 


Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών / τριών με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος PASW Statistics 17.0 (Predictive Analytics Software). Το PASW είναι ένα εύχρηστο πρόγραμμα διαχείρισης και στατιστικής ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων και η γνώση του αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον επιστήμονα – ερευνητή Ψυχολόγο. Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος οι φοιτητές / τριες ασκούνται στην εφαρμογή των γνώσεων Στατιστικής (Περιγραφικής και Επαγωγικής). Προαπαιτεί στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης Η/Υ, καθώς είναι πρακτικά προσανατολισμένο

Η επιτυχής συμμετοχή στο μάθημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της Πτυχιακής Εργασίας και διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού


Δήλωση συμμετοχής:

  • Σε προγραμματισμένη συνάντηση στην αρχή του εξαμήνου, η ημερομηνία της οποίας ανακοινώνεται εγκαίρως, καλείσθε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο μάθημα. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα έχει τον υπεύθυνο καθηγητή με τον οποίο συνεργάζεται. 
  • Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι φοιτητές του 3 έτους και άνω που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τα μαθήματα:
    • 6005  Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Μονομεταβλητής Ανάλυσης 
    • 6052  Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Διμεταβλητής και Πολυμεταβλητής Ανάλυσης 
  • Το μάθημα έχει υποχρεωτική παρακολούθηση με τη δυνατότητα απουσίας μόνο 2 φορές.
  •  Η κατανομή στα εργαστήρια κάθε διδάσκοντα γίνεται με τυχαίο τρόπο και οι φοιτητές-τριες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διδάσκοντα.

Κανονισμός Διδασκαλίας Πρακτικών Ασκήσεων Στατιστικής 

 

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr