Διδασκαλία Μαθημάτων

  • Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι διάρκειας 3 ωρών και πραγματοποιείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας που δημοσιεύεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και αναρτάται στην Ιστοσελίδα. 
  • Ενώ η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι κάτι που εξαρτάται από εσάς, σε κάποια άλλα, όπως τα Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας , Πρακτική Άσκηση Στατιστικής και Σεμινάρια , η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr