Αίτηση Ορκωμοσίας

 ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

                                                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι, όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου κατά την Εξεταστική περίοδο του ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 του ακαδ. έτους 2020-2021, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ορκωμοσίας, από 06.09.21 έως και 30.09.2021, καταθέτοντας ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. τα παρακάτω:

Τη Βεβαίωση Παράδοσης Υλικού που μπορείτε να ζητήσετε από τη Βιβλιοθήκη (χορηγείται ηλεκτρονικά από την βιβλιοθήκη)

Συμπληρωμένη από τα "ΕΝΤΥΠΑ" την Αίτηση Ορκωμοσίας και την Αίτηση Εξαίρεσης Βαθμολογίας

Αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας  

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα σας σταλεί Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν την έκδοση μεμβράνης θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να λήξει η περίοδος λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της πανδημίας covid-19. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την παραλαβή των πτυχίων 


Πραγματοποιούνται 3 Ορκωμοσίες τον χρόνο, μία μετά από κάθε εξεταστική περίοδο. Το πότε, εξαρτάται και από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. 
Οκτώβριο / Ιανουάριο-Φεβρουάριο / Μάϊο-Ιούνιο

Δεδομένου ότι ως ημερομηνία ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία εξέτασης του τελευταίου απαιτούμενου για τη λήψη πτυχίου μαθήματος, η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ η ηλεκτρονική καταχώρηση της βαθμολογίας, όλων των μαθημάτων στα οποία έχετε εξετασθεί, κάθε Τρίτη 10.00-13.00.

Καταθέτοντας την αίτηση ορκωμοσίας, θεωρείται ότι Δηλώνετε Υπεύθυνα ότι, εν γνώση σας, έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση και μπορεί να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία της ανακήρυξης. Εάν ολοκληρωθεί η ανακήρυξη πτυχιούχου, δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή.

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρία (3) Επιλογής Μαθήματα, επιπλέον του απαιτούμενου συνολικού αριθμού μαθημάτων και επιπλέον των ελαχίστων ορίων της κάθε Θεματικής Ενότητας, των οποίων η βαθμολογία δε θα συνυπολογισθεί στον τελικό βαθμό πτυχίου
Η αίτηση εξαίρεσης κατατίθεται με την αίτηση ορκωμοσίας.

Με την υποβολή της Αίτησης για Ορκωμοσία, απαιτείται να καταθέσετε επίσης: 

  1. "Βεβαίωση Παράδοσης Υλικού" από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
  2.  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/πάσο, εφόσον το έχετε παραλάβει ήδη, ή σε περίπτωση που το έχετε χάσει, δήλωση απώλειας/κλοπής που έχετε υποβάλλει στο αστυνομικό τμήμα. Το ΠΑΣΟ θα ακυρωθεί από την Υπηρεσία, με τις όποιες συνέπειες του Νόμου (Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου, είναι βαθμός στη ξένη γλώσσα


Απαραίτητα Έγγραφα (PDF


 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr