Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ/ Αθήνα, 07 Ιανουαρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 9/1/2022 έως 23/1/2022.

 

Από την Γραμματεία  


ΠΜΣ "Ψυχολογία"

      o ΠΜΣ "Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις"

      o ΠΜΣ "ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ"

           o Msc "Positive Psychology"

      o Εφαρμοσμένη Γνωστική & Αναπτυξιακή Ψυχολογία

ΠΜΣ "Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων"

 

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr