Τομέας : Κοινωνικής Ψυχολογίας

Ο Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Κοινωνική Ψυχολογία, Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Πολιτική Ψυχολογία, Δικαστική Ψυχολογία, Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές. 

Διευθυντής Τομέα: Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Χαντζή 

Μέλη ΔΕΠ:
  • Καθηγητής Ιωάννης Κατερέλος 
  • Καθηγητής Παναγιώτης Κορδούτης 
  • Καθηγήτρια Σουλτάνα Μαντόγλου 
  • Καθηγητής Στάμος Παπαστάμου 
  • Καθηγήτρια Ξένια Χρυσοχόου
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Γεράσιμος Προδρομίτης
Στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα εμπίπτουν τα:
  • Κέντρο Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ερευνών Κοινής ΓνώμηςΔιευθυντής: Καθηγητής Στάμος Παπαστάμου
  • Εργαστήριο Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας (ΦΕΚ Ίδρυσης 25/τ.Α'/12-02-2011 - ΦΕΚ Μετονομασίας 4921/τ.Β'/05-11-2018), Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεράσιμος Προδρομίτης 
  • Εργαστήριο Κοινωνικής & Πολιτικής Ψυχολογίας (ΦΕΚ 4921/τ.Β'/05-11-2018), Διευθυντής: Καθηγήτρια Ξένια Χρυσοχόου 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr