Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας (συνέχεια)

Κατά την εικοσιπενταετή ιστορία του, το Τμήμα μας συνέβαλε στη δημιουργία της επιστημονικής ταυτότητας της Ψυχολογίας στην πατρίδα μας και συνεχίζει να συμβάλει στην ανανέωση και διατήρηση απαιτητικών κριτηρίων για την έκφραση και άσκηση της επιστήμης μας, εξασφαλίζοντας ισορροπημένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, με ιδιαίτερη φυσιογνωμία.  Η φυσιογνωμία μας χαρακτηρίζεται από την τριπλή αντίληψη ότι τα ψυχολογικά φαινόμενα κατανοούνται με συστηματικό και έγκυρο ερευνητικό τρόπο, ότι αποτελούν αντικείμενο παρέμβασης με τεκμηριωμένη και πεπαιδευμένη μέθοδο και ότι τόσο η κατανόησή τους όσο και η παρέμβαση σε αυτά, απαιτεί την ευρεία θέαση τους μέσα στο διαπροσωπικό, κοινοτικό και κοινωνικό τους πλαίσιο.

Η τριβή των φοιτητών μας με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την έρευνα, χάρη στα ερευνητικά εργαστηριακά μας μαθήματα και την υποχρεωτική ερευνητική πτυχιακή εργασία, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μας.  Η καλλιέργεια του επιστημονικού ερευνητικού τρόπου σκέψης, αναδεικνύεται και από την οργάνωση σε τακτά χρονικά διαστήματα «συνεδρίου φοιτητικής έρευνας στην Ψυχολογία», στο οποίο οι απόφοιτοί μας, μαζί με απόφοιτους Τμημάτων Ψυχολογίας από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζουν τις ερευνητικές πτυχιακές τους εργασίες, αποκτώντας έτσι και εμπειρία επικοινωνίας για επιστημονικά θέματα από δημόσιο βήμα.

Ταυτόχρονα, επιστέγασμα του προγράμματος και προϋπόθεση για το Πτυχίο, αποτελεί η Πρακτική Άσκηση, που περιλαμβάνει ποικίλους φορείς όπως, ψυχιατρικούς τομείς νοσοκομείων, νευροψυχολογικές κλινικές, συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα ημέρας, πρόληψης, απεξάρτησης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, σχολεία, ειδικά σχολεία, παιδοψυχολογικές ή παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, κ.α. Στους φορείς αυτούς,  οι φοιτητές μας αποκτούν πολύτιμη εμπειρία από την άσκηση της Ψυχολογίας, υπό την διπλή εποπτεία του Ψυχολόγου ή των Ψυχολόγων του φορέα και του πανεπιστημιακού τους δάσκαλου.

Στο Τμήμα μας λειτουργούν τέσσερις τομείς, «Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας», «Κοινωνικής Θεωρίας κι Έρευνας», «Κοινωνικής Ψυχολογίας» και «Κλινικής Ψυχολογίας», στους οποίους συμμετέχουν ανάλογα με την ειδικότητα και τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού. Οι τομείς ορίζουν και εποπτεύουν τα διδασκόμενα μαθήματα και θεραπεύουν τα αντίστοιχα ερευνητικά ενδιαφέροντα, διασφαλίζοντας ότι στο πρόγραμμα σπουδών εκπροσωπούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πεδία γνώσης και έρευνας της Ψυχολογίας.

Τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού διεξάγουν έρευνα, ανεξάρτητα, μέσω ειδικών προγραμμάτων, μέσω των μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που εποπτεύουν αλλά και στα εξειδικευμένα εργαστήρια του Τμήματος. Η διάχυση, αναπαραγωγή και παραγωγή ψυχολογικής γνώσης, εξασφαλίζεται από τη συγγραφική δραστηριότητα του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και από τη συμμετοχή του σε τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, συναφείς εκδηλώσεις και επιστημονικές εταιρείες με ερευνητική και κοινωνική δράση. Μάλιστα, ορισμένα πεδία Ψυχολογικής γνώσης απέκτησαν εύρωστη βιβλιογραφική παρουσία στην Ελληνική γλώσσα, χάρη στη συστηματική συγγραφική παραγωγή μελών του Τμήματός μας.
Επίσης, το επιστημονικό μας προσωπικό διατηρεί συχνή επαφή με το ευρύτερο κοινό, μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων, σε τοπικές κοινότητες, σε ειδικές ομάδες ενδιαφερομένων και σε σχολεία, αλλά και μέσω παρεμβάσεων στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης. Μέλη του Τμήματος, «μεταγράφουν» για το ευρύ κοινό την ψυχολογική γνώση σε μορφές λόγου ή και λογοτεχνίας ικανές να πλουτίσουν τη ζωή όλων.

Οι διεθνείς διαπανεπιστημιακές σχέσεις του Τμήματος, χάρη σε ειδικά προγράμματα («Erasmus») και στις διασυνδέσεις που δημιουργεί η επιστημονική δραστηριότητα του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, επιτρέπουν τη μετακίνηση των φοιτητών μας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα οποία φοιτούν για μικρά μεν διαστήματα πλην όμως ικανά να διευρύνουν του ορίζοντές τους χαρίζοντάς τους χρήσιμες εντυπώσεις για τη νοοτροπία, το επίπεδο, και τον τρόπο διδασκαλίας-μάθησης σε άλλες χώρες.

Οι δοκιμασίες της εποχής έχουν πλήξει το Πανεπιστήμιό μας. Παρόλα αυτά, οι σπουδές στο Τμήμα μας διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο, όσο κι αν απαιτούνται προσωπικές υπερβάσεις από όλα τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού. Απόδειξη της αποφασιστικότητάς μας να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε την ποιότητα των σπουδών που παρέχουμε, είναι η σχετικά πρόσφατη λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Ψυχολογία με τέσσερις κατευθύνσεις «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων», «Ταυτότητα και Διαπροσωπικές Σχέσεις», «Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογές Συμβουλευτικής», «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία».

Η υλοποίηση κάθε προσδοκίας απαιτεί ανάλογη εργασία και γόνιμο έδαφος. Πιστεύουμε πως, στο μέτρο του δυνατού, έχουμε φροντίσει να βρείτε στο πρόγραμμα σπουδών μας γόνιμο έδαφος για τις προσδοκίες σας και ευχόμαστε καλή δύναμη για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην εργασία που απαιτούν!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας

Παναγιώτης Κορδούτης

Καθηγητής της Κοινωνικής Ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων


 

Η Ιστορία του Τμήματος Ψυχολογίας - Επαγγελματικές προοπτικές - Στόχοι

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης - External Evaluation Report 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr