Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού

 

 1. ΚυβερνοΠολιτική και Δυνητικές Κοινότητες: Επιρροή και βία στο Διαδίκτυο (6300)
 2. Νευροψυχολογία (6023)
 3. Επαγωγική Στατιστική - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (6052)
 4. Κοινωνικές Αναπαραστάσεις (6060)
 5. Γνωστική Ανάπτυξη (6073)
 6. Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα ΙΙ (6094)
 7. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (6196)
 8. Οικονομική Ψυχολογία (6203)
 9. Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας στην Πράξη (6237)
 10. Εισαγωγή στη Ψυχολογία της Υγείας (6272)
 11. Η έννοια της σύγκρουσης στην Κοινωνική Ψυχολογία (6298)
 12. Ψυχοκοινωνιολογία των ΜΜΕ (6093)
 13. Κοινωνία της Πληροφορίας και Οπτικοακουστική Εκπαίδευση (6206)
 14. Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων ΙΙ (6242)
 15. Ιστορία και Συστήματα Ψυχολογίας (6287)
 16. Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σχέση Θεραπευτή Θεραπευόμενου (6320)
 17. Η Κουλτούρα του Διαδικτύου: Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές (6301)
 18. Στρατηγικές Αναζήτησης Πληροφορίας:.. (6313)
 19. Αναπτυξιακή Προσέγγιση της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (6317)
 20. Ψυχομετρία ΙΙ (6127)
 21. Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία (6292)
 22. Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία (6013)
 23. Κοινωνική Ψυχιατρική ΙΙ (6165)
 24. Ενδυνάμωση και Συνηγορία στον χώρο της ψυχικής υγείας... (6310)
 25. Βιολογική Ψυχολογία (6031)
 26. Ψυχοπαθολογία του βρέφους, του παιδιού και του εφήβου (6122)
 27. Πρακτικές πειθούς & κοινωνικής επιρροής: εφαρμογές στην καθημερινότητα (6321)
 28. Μεθοδολογικά ζητήματα αναπτυξιακής ψυχολογίας (6316)
 29. Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής (6079) Ομάδες Αλεξιά-Καζή 
 30. Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής (6079) Ομάδα Χρυσοχόου
 31. Εργαστήρια στην Ανάλυση της συμπεριφοράς (6238)
 32. Η ανάλυση της Συμπεριφοράς ΙΙ (6258)

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr