Λήψη Πτυχίου Ψυχολογίας από το Πάντειο

Ανακοίνωση Τελετής Ορκωμοσίας


Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλλουν αίτηση για ορκωμοσία μέχρι και την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Παράμετροι Λήψης Πτυχίου(pdf)

Δεδομένου ότι ως ημερομηνία ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία εξέτασης του τελευταίου απαιτούμενου για τη λήψη πτυχίου μαθήματος, η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ η ηλεκτρονική καταχώρηση της βαθμολογίας, όλων των μαθημάτων στα οποία έχετε εξετασθεί, κάθε Τρίτη 10.00-13.00.

Καταθέτοντας την αίτηση ορκωμοσίας, θεωρείται ότι Δηλώνετε Υπεύθυνα ότι, εν γνώση σας, έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση και μπορεί να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία της ανακήρυξης. Εάν ολοκληρωθεί η ανακήρυξη πτυχιούχου, δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή.

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρία (3) Επιλογής Μαθήματα, επιπλέον του απαιτούμενου συνολικού αριθμού μαθημάτων και επιπλέον των ελαχίστων ορίων της κάθε Θεματικής Ενότητας, των οποίων η βαθμολογία δε θα συνυπολογισθεί στον τελικό βαθμό πτυχίου
Η αίτηση εξαίρεσης κατατίθεται με την αίτηση ορκωμοσίας.

Με την υποβολή της Αίτησης για Ορκωμοσία, απαιτείται να καταθέσετε επίσης: 

  1. "Βεβαίωση Παράδοσης Υλικού" από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
  2.  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/πάσο, εφόσον το έχετε παραλάβει ήδη, ή σε περίπτωση που το έχετε χάσει, δήλωση απώλειας/κλοπής που έχετε υποβάλλει στο αστυνομικό τμήμα. Το ΠΑΣΟ θα ακυρωθεί από την Υπηρεσία, με τις όποιες συνέπειες του Νόμου (Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου, είναι βαθμός στη ξένη γλώσσα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απαραίτητα Έγγραφα (PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ:

Κατάλογος μεμβρανών Προπτυχιακών Φοιτητών (pdf)

Όσοι φοιτητές υποβάλλοντας την αίτηση ορκωμοσίας αιτήθηκαν και την έκδοση μεμβράνης ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΟΡΚΙΣΤΕΙ, μπορούν να την παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε μαζί την αστυνομική σας ταυτότητα, ή σε περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος, εξουσιοδότηση από εσάς

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr