Πτυχιακή Εργασία

Ανακοινώσεις Πτυχιακής 

Πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας διαρκεί τουλάχιστον δύο εξάμηνα.

Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ) οι φοιτητές δοκιμάζουν την επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει προκειμένου να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεξιότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής της θέσης σε θεωρητικό ή/ και μεθοδολογικό επίπεδο.

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών του Παντείου Πανεπιστημίου (PDF)

Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν ως προς τη δομή και μορφοποίησή τους τον επίσημο οδηγό συγγραφής εργασιών του Πανεπιστημίου και τις, τυχόν, ειδικές οδηγίες του εκάστοτε επόπτη.  

Γενικές πληροφορίες

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο Δ΄ έτος σπουδών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου

Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε την πτυχιακή σας εργασία, θα πρέπει:
  1. Να έχετε εξετασθεί επιτυχώς στο Υποχρεωτικό Μάθημα του ΣΤ΄ εξαμήνου σπουδών “Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής” (κωδικός μαθήματος 6079) 

  2. Να είστε φοιτήτρια/φοιτητής  Ζ΄ ή Η΄ εξαμήνου.

  3. Να καταθέσετε το Έντυπο Υποβολής Θέματος Πτυχιακής Εργασίας 

Υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειόφοιτους, η Πτυχιακή Εργασία δίνει την, χρονικά τελευταία, δυνατότητα αξιολόγησης αλλά και αυτο-αξιολόγησης των φοιτητών σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που ανέπτυξαν στις προπτυχιακές τους σπουδές.

 

Απαραίτητα Έγγραφα Πτυχιακής Εργασίας (PDF)

1. Έντυπο Υποβολής Θέματος Πτυχιακής Εργασίας

2. Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την τήρηση της Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας στη Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας 

Κατεβάστε και διαβάστε προσεκτικά τα απαραίτητα έγγραφα!

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr