Διδασκαλία Μαθημάτων

Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι τρίωρης διάρκειας και πραγματοποιείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας που δημοσιεύεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, και αναρτάται στην Ιστοσελίδα. 

Ενώ η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι κάτι που εξαρτάται από εσάς, σε κάποια άλλα, όπως τα Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής και τα Σεμινάρια, η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική

Για οποιαδήποτε αναβολή, αναπλήρωση, ή τροποποίηση αναρτάται σχετική ανακοίνωση

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr