Εξεταστέα Ύλη Χειμερινού Εξαμήνου

  1. Θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική Ψυχολογία (6119)
  2. Ψυχολογία της Υγείας ΙΙ (6135)
  3. Κοινωνιολογία της Υγείας (6216)
  4. Κοινωνιολογία του Σώματος  (6229)
  5. Δομή και Λειτουργίες του Γνωστικού Συστήματος: Η περίπτωση επίλυσης προβλημάτων (6273)
  6. Συγγραφή επιστημονικών κειμένων: Κανόνες, δυνατότητες, περιορισμοί (6314)
  7. Γνωστική Ψυχολογία: Έρευνα και Εφαρμογές (6309)
  8. Μεταγνωστικές Διεργασίες: Βασικές έννοιες(6295)

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr